Beheer CB-NL 2.0 stopt; overgang naar Federatief Stelsel van Standaarden

digiGO zet een significante koerswijziging in, en stopt het beheer van de Concepten Bibliotheek Nederland (CB-NL) 2.0.

Na zorgvuldige overweging hebben de programma adviescommissie en het bestuur van digiGO besloten om het beheer van CB-NL 2.0 stop te zetten en over te gaan naar een federatief stelsel van standaarden. Hiermee verandert de  werkwijze van een centrale landelijke bibliotheek naar een mechanisme om federatief data te delen.  

Een nieuwe koers

Bij de ontwikkeling van de CB-NL was de ambitie om alle begrippen en definities vanuit alle standaarden te kopiëren naar de CB-NL. Toentertijd een logisch gedachtengoed. Anno 2024 heeft digiGO modernere ambities voor de digitalisering in de gebouwde omgeving: meer decentralisatie en samenwerking binnen de sector. Deze overgang naar een federatief stelsel past bij deze koers.  

De voordelen voor de sector

Op dit moment worden veel standaarden op de markt aangeboden met linkeddata technologie. Daarmee wordt openbare toegang tot de standaarden versimpeld en gegevensuitwisseling makkelijker. Tegelijkertijd is de tendens om gegevens bij de bron te houden en te ontsluiten door ‘federatief datadelen’.  

Andere voordelen van het federatieve stelsel liggen in de mogelijkheid om door een ‘zoekfunctie’ begrippen te zoeken in alle standaarden en de beperkte beheerkosten die voor dit stelsel worden gemaakt.  

Heb je vragen over het stopzetten van CB-NL 2.0 of over het federatieve stelsel van Standaarden? Neem dan contact op met Henk Hutink via het centrale digiGO-nummer: 085-1603340.