Binnenkort: ILS Configurator in je digitale workflow

Op dit moment is de output van de ILS Configurator nog statisch, maar stel je eens voor hoe fijn het zou zijn als de afspraken direct én geautomatiseerd in jouw eigen workflow worden opgenomen? Achter de schermen wordt daarom hard gewerkt aan de ontwikkeling van de IDS-export.

Met de ILS Configurator kun je voorafgaand aan je project eenvoudig afspraken maken over het uitvragen en aanleveren van digitale bouwwerkinformatie. Het is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel voor de expert én de beginner, die digitale samenwerking met ketenpartners slimmer, sneller én leuker maakt.

Van statisch naar automatisch

In een informatieleveringsspecificatie (ILS) staat wie, welke bouwwerkinformatie wanneer aanlevert en waar deze informatie is te vinden. Op dit moment is de output van de ILS Configurator nog statisch, maar stel je eens voor hoe fijn het zou zijn als de afspraken direct én geautomatiseerd in jouw eigen workflow worden opgenomen? Achter de schermen wordt daarom hard gewerkt aan de ontwikkeling van de IDS-export.

IDS: niet alleen voor techneuten

IDS staat voor Information Delivery Specification (IDS) en is een standaard waarin je de data-uitwisselingsvereisten voor IFC-modellen definieert. Het maakt dat de ILS niet alleen door een persoon geïnterpreteerd kan worden (human readable), maar ook door een computer (machine readable). Een IDS-export stelt je dus in staat om de computer voor jou aan het werk te zetten. Als informatie-leverende partij kun je de computer laten controleren of je de gevraagde bouwwerkinformatie op de juiste plek in het IFC-model hebt staan. En als informatie-vragende partij of je de bouwwerkinformatie hebt gekregen waar je in je ILS om hebt gevraagd.

Tot zover het technisch jargon: dat is wat er onder de motorkap gebeurt. De belangrijke stap die met de ontwikkeling van de IDS-export wordt gezet, is het mogelijk maken van de digitale workflow. Steeds meer modelleer- en validatieapplicaties kunnen een IDS inlezen en jou bij jouw taak ondersteunen.  Je hoeft geen expert te zijn om de IDS-export te gebruiken. Sterker nog: de ILS Configurator begeleidt je bij het maken van die export. Deze export verbetert de workflow en zorgt voor hogere kwaliteit van de data-uitwisseling tussen ketenpartners.

Zo werken we toe naar IDS-export

Op 13 februari heeft het team van de ILS Configurator een IDS-inspiratiesessie georganiseerd. Verschillende IDS-experts uit te sector hebben gespard over de ontwikkeling, implementatie en het gebruik van IDS. Het team heeft haar gedachtegoed aan de experts voorgelegd en de aanpak gevalideerd en dat zorgde voor enthousiaste reacties. Begin maart wordt gestart met de ontwikkeling van de IDS-export.

De volgende stap is de ontwikkeling van een API. Met deze interface wordt ervoor gezorgd dat verschillende applicaties kunnen aanhaken op de configurator en de data uit de ILS Configurator eenvoudig kunnen ophalen. Dit geldt niet alleen voor het ophalen van vereisten van objecten en aspecten, maar in de toekomst bijvoorbeeld ook voor de vereisten van documenten. Dit is een van de ontwikkelprioriteiten, omdat je dan met de ILS Configurator een nóg volledigere uitvraag kunt doen voor jouw project.

Voor de experts

BuildingSMART werkt achter de schermen hard om de IDS 1.0 gevalideerd en gereleaset te krijgen. De inspanningen van buildingSMART sluiten daarmee mooi aan op de ontwikkelingen van de ILS Configurator.