Online Friday over digitale markten en diensten - welk businessmodel?

Het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) en digitaliseringsnetwerk digiGO gaan nauwer samenwerken. Karin de Haas (directeur COB) en Pieter van Teeffelen (directeur digiGO) bekrachtigden de samenwerking op 4 oktober met een handdruk.

Zowel participanten van het Centrum Ondergronds Bouwen (COB) als supporters van digiGO geven aan dat zij regelmatig behoefte hebben aan het uniformeren of standaardiseren van (digitale) data en informatie om de enorme Vervangings & Renovatieopgave, zowel op het gebied van kabels en leidingen als op tunnels, uberhaupt uitvoerbaar te maken. Daarom gaan het COB en digiGO nauwer samenwerken.

“Om te beginnen willen we kennis gaan uitwisselen, om digitaliseringstrajecten van beide organisaties op elkaar te laten aansluiten. Dus wij gaan hands on aan de slag, en het COB betrekken bij onze programma’s, en andersom”, licht Pieter van Teefelen toe.

Elkaars kennis beschikbaar stellen

Binnen de netwerken van het COB én binnen digiGO is veel kennis beschikbaar over digitalisering en het evolutiepad naar uniformiteit dat we in onze sector aflopen. Karin de Haas: “Alleen al het over een weer beschikbaar stellen van die kennis, doorverwijzingen op onze websites, samenwerken in kennisevents en in projectgroepen, enzovoorts is heel waardevol. Daarbij ontwikkelt het COB-kennis, maar stellen wij geen standaarden op en beheren we geen standaarden. digiGO doet dit wel en kan dus op dit punt aanvullend zijn voor ons.”

Gezamenlijke agenda

De komende maanden staan in het teken van het ontwikkelen van een gezamenlijke agenda voor 2024 en verder. Benieuwd naar de resultaten? Volg dan de websites en andere informatiekanalen van het COB en digiGO.