Op weg naar een sterk verhaal over digitaal samenwerken

Natuurlijk is digitalisering belangrijk. Maar hoe overtuig jij je baas? Hoe krijg je hem of haar en eventuele bestuurders mee om hier daadwerkelijk in te investeren? digiGO gaat de komende maanden helpen met het formuleren van duidelijke antwoorden op deze vragen. Hoe? Pieter van Teeffelen legt het uit in zijn column.

Waarom zou ik investeren in digitalisering, als ik nu nog geld verdien?

door Pieter van Teeffelen, Directeur Regie & Organisatie

Moet jij je baas nog overtuigen van het belang van digitale samenwerking? In mijn rol bij digiGO praat ik met veel mensen uit onze OBT-sector, met operationele professionals die werken met standaarden of ILS’en en ook met projectmanagers die met veel enthousiasme digitale samenwerking vormgeven in hun keten. Vaak zijn zij al “believers”, druk met het overtuigen van hun bazen – de directie of bestuurders – dat er in digitalisering geïnvesteerd moet worden.

Jip en Janneke

Die directieleden en bestuurders ontmoet ik ook. Strategen bij de ministeries, die de belangen van de BV Nederland richting geven, bestuurders van gemeentes, provincies, brancheverenigingen en belangenorganisaties, die allerlei (deel)belangen in de keten vertegenwoordigen. En zij gaan juist over die subsidies bedoeld voor het vooruitbrengen van de digitalisering. “Vertel eens in ‘Jip- en Janneketaal’ wat je nu gaat doen, en wat ons dat oplevert”, hoor ik dan. En van directieleden krijg ik meestal de vraag waarom juist zij de eerste stap moeten zetten en moeten investeren. “Waarom zou ik tijd en geld steken in digitale samenwerking, als mijn organisatie nu prima draait en we nog steeds geld verdienen; leg me dat eens simpel uit Pieter?!”

Pasklaar antwoord

Logische vragen, waar je toch zo een antwoord op kan formuleren? Maar ik merk dat ik – en met mij velen anderen in onze sector – die antwoorden niet in eenvoudige bewoordingen pasklaar hebben liggen. Als ik wil uitleggen waarom datadelen via het DSGO zo belangrijk is, heb ik moeite dat kort en krachtig te doen. Dan neig ik ertoe om eerst uit te leggen waarom je een afsprakenstelsel nodig hebt – nog voordat je überhaupt aan een datadienst denkt.

UOB

Ander voorbeeld, begin februari gaf ik op de VSK-beurs met een druk op de knop het startsein aan ontwerpers, fabrikanten, installateurs en softwarepartijen om met de vernieuwde Open Uniforme Objecten Bibliotheek #UOB aan de slag te gaan. Die UOB is een prachtig hulpmiddel voor die digitale versnelling in de sector, zo vonden ook alle inrichters. Maar toen ik kort daarop voor een volle zaal aandeelhouders van een architectenbureau mocht praten over die digitale versnelling en ik het UOB voorbeeld gebruikte, kostte het me moeite om het nut van een UOB te laten landen en bovendien realiseerde ik me dat ik heel wat (zeg maar gerust: te veel) tekst nodig had. Laat staan dat ik het gevoel had dat ik ze ”warm kon krijgen” voor de goede zaak. HalloBen jij er sowieso nog?

Interactief traject

Daarom ben ik vanuit onze rol als digiGO een ‘interactief’ traject gestart, gericht op bestuurders en directies. Daarbij vragen we hen ‘Wat zijn voor jullie de belangrijkste vragen over standaardiseren en digitaliseren? En hoe zorgen we ervoor dat we in de keten op die terreinen (nog) beter gaan (samen)werken? Met behulp van de antwoorden gaan we concrete verhalen creëren en delen.

Handvatten bieden

Zo willen we stimuleren dat bestuurders en directieleden samen nadenken over het grotere plaatje, de lange versus de korte termijn en de strategische richting van hun eigen organisatie en de sector. Dus over de onderbouwing voor hun investering in digitalisering. Met andere woorden ‘dat ze er warm voor lopen’. Tegelijkertijd willen we hen met dit interactieve traject handvatten bieden, zodat zij in hun eigen organisaties de aansluiting vinden met tactische en operationele collega’s. Mensen die al met digitalisering aan de slag zijn – of juist moeten gaan.

Zoeken naar scherpte

Ik hoop dat hierdoor scherper wordt waar we als sector staan. Wat het betekent voor onze eigen rol en onze gezamenlijke ontwikkeling. Met als uiteindelijke stip op de horizon dat we samen toewerken naar digitale oplossingen voor al die maatschappelijke vraagstukken die we zien: vanzelfsprekend stromende data door de hele keten. Digi-vaardige collega’s, die dagelijks werken aan minder uitstoot en méér circulair. Die meer kunnen realiseren met minder capaciteit, enzovoorts.

Maak je klaar!

Dus maak je klaar voor een sterk verhaal! En ben jij al zover; ken jij je positie van buiten en weet jij wat je collega’s digitaal ondernemen én wat dit jullie concreet oplevert? Deel het dan met ons – mail het dan naar sterkverhaal@digiGO.nu! We gebruiken jouw verhaal dan in onze zoektocht en publiceren wat we leren op de digiGO website.