CROW, Geonovum, digiGO en Ketenstandaard bundelen krachten

In een tijd waarin de bouwsector in rap tempo digitaliseert, hebben CROWGeonovum, Ketenstandaard en digiGO de krachten gebundeld met als gemeenschappelijk doel het stimuleren van standaardisatie in de sector door het gezamenlijk ontwikkelen van beleid, nieuwe producten en het bewaken van de interoperabiliteit.

Ons gemeenschappelijke doel? Het stimuleren van standaardisatie in de bouw door het gezamenlijk ontwikkelen van beleid, nieuwe producten en het bewaken van de interoperabiliteit.

Informatie speelt een cruciale rol in de digitale transformatie waar de bouw nu doorheen gaat. Om de bouwbrede samenwerking te stimuleren en efficiëntie te bevorderen is standaardisatie op meerdere niveaus nodig. Daarom bundelden de organisaties vorig jaar hun krachten.

Glenn Polman van CROW verwoordt het treffend: “Zaken als de digitale transformatie of verduurzaming binnen de bouwsector overstijgen het perspectief en het belang van een individuele organisatie. Om deze reden zien wij het dan ook als een kans en noodzaak om de samenwerking aan te gaan met andere partners op dit vlak”

De gezamenlijke toekomst

De samenwerking biedt helderheid aan de markt en stelt digiGO in staat om de regie te voeren, terwijl elke afzonderlijke organisatie hun expertise optimaal kan inzetten. Rien Wabeke van Ketenstandaard benadrukt: “Duidelijkheid naar de markt. digiGo heeft de regie over standaarden, terwijl standaardisatieorganisaties hun eigen specialisatie behouden. Samen zorgen we voor het beheer en de ontwikkeling van datastandaarden en vertegenwoordigen we Nederland internationaal.”

Ook Friso Penninga van Geonovum ziet de toekomst rooskleurig in: “Ik verwacht dat we in de toekomst het werk van onze gezamenlijke stakeholders zullen vergemakkelijken, omdat ze integraler kunnen werken door beter op elkaar afgestemde standaarden.”

De samenwerking tussen de standaardisatieorganisaties belooft dus niet alleen duidelijkheid en efficiëntie, maar legt ook een robuust fundament voor de digitale toekomst van de bouwsector.

Gemeenschappelijke Beleidsdoelen

De organisaties werken nu nauwer samen om de digitalisering in de bouwsector te vergemakkelijken en stimuleren. In 2023 zijn de eerste stappen gezet om deze harmonisatie vorm te geven. Zo hebben we samen gewerkt aan:

𝗚𝗲𝘇𝗮𝗺𝗲𝗻𝗹𝗶𝗷𝗸𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝘁𝗲𝗻
In het afgelopen jaar is onder meer het overzicht van ICT-standaarden opgeleverd. Ook is de eerste versie een landelijke planning voor alle standaarden in de bouwsector opgeleverd; dit overzicht wordt komend jaar verder aangevuld.

  • 𝗞𝘄𝗮𝗹𝗶𝘁𝗲𝗶𝘁𝘀𝗸𝗮𝗱𝗲𝗿𝘀
    We stellen kwaliteitskaders voor bestaande en nieuwe standaarden vast. Zo voorkomen we dat er te veel verschillende standaarden ontstaan. In de sector zijn meer dan 200 standaarden in gebruik, beheerd door meer dan 30 verschillende eigenaren. Het is bijna onmogelijk om te bepalen welke standaard in welke situatie relevant is.
  • 𝗛𝗮𝗿𝗺𝗼𝗻𝗶𝘀𝗮𝘁𝗶𝗲 𝗲𝗻 𝗔𝗱𝗼𝗽𝘁𝗶𝗲
    We werken samen aan het harmoniseren van standaarden en het vergroten van hun acceptatie in de sector.
  • 𝗨𝗻𝗶𝗳𝗼𝗿𝗺 𝗕𝗲𝗵𝗲𝗲𝗿 𝗲𝗻 𝗣𝘂𝗯𝗹𝗶𝗰𝗮𝘁𝗶𝗲
    We beheren en publiceren standaarden op uniforme wijze, zodat ze beschikbaar zijn voor alle ICT-leveranciers en bouwbedrijven.