"Dat standaarden beter met elkaar communiceren is precies wat de bouwsector nodig heeft"

Op 19 januari 2023 ondertekenen digiGO BIM Loket en Ketenstandaard Bouw en Techniek de intentieverklaring om het volledige beheer en onderhoud van de NL-SfB standaard over te dragen aan Ketenstandaard. NL-SfB is de meest gebruikte classificatiesystematiek voor bouwdelen in Nederland.

 

MAATSCHAPPELIJKE OPGAVEN

NL-SfB wordt in de hele bouwketen gebruikt voor het ordenen en sorteren van informatie, van leverancier tot bouwdossier. De sector codeert met deze open standaard al de laagindeling van CAD-tekeningen en ook bij objecten in BIM speelt deze classificatie een rol. Breed gebruikte standaarden bevorderen samenwerking in de keten en dragen bij aan het efficiënter bouwen en beheren van vastgoed. Ook draagt standaardisatie in positieve zin bij aan maatschappelijke opgaven zoals het verduurzamen van gebouwen en een circulaire economie.

REGIEROL VOOR DIGIGO

digiGO gaat zich steeds meer focussen op de regierol en op het aanjagen van digitaliseringsinitiatieven in de bouwsector. Het beheer van standaarden legt digiGO bij gespecialiseerde organisaties zoals Ketenstandaard. Met de intentieverklaring over NL-SfB spreken digiGO en Ketenstandaard af dat wordt toegewerkt naar een situatie waarbij Ketenstandaard uiterlijk eind 2023 de volledige verantwoordelijk overneemt voor het functioneel en technisch beheer van NL-SfB.

OVER NL-SfB

NL/SfB is de meest gebruikte classificatie voor gebouwonderdelen in Nederland. Bouw- en installatiebedrijven coderen met deze open standaard lagen en objecten in BIM en CAD-systemen, en gebruiken NL/SfB voor het ordenen van informatie van leveranciers. Lees meer over de NL-SfB. 

Eén van onze doelen is om met de community van gebruikers de standaard verder te ontwikkelen.

UNIFORME TAAL

“Ik vind het mooi om te zien hoe een standaard als NL-SfB, in de jaren ’40 in Zweden ontstaan, nog steeds volop wordt gebruikt in de Nederlandse bouwsector,” zegt Erik van ’t Hof, namens het Rijksvastgoedbedrijf voorzitter van de NL-SfB beheercommissie. “Bij het Rijksvastgoedbedrijf gebruiken we NL-SfB onder meer om bij bouwprojecten de juiste informatie te vinden, bij kostencalculaties en bij conditiemonitoring van gebouwen. Een probleem is dat er in de loop van jaren allerlei ‘dialecten’ van NL-SfB zijn ontstaan. Met de beheercommissie hebben we een slag gemaakt om die dialecten uit te bannen en te komen tot een uniforme taal. Daarin speelt de digitale database een belangrijke rol. Die zorgt voor efficiëntie en zo krijgen we een beter beeld van alle gebruikers van de standaard. Een van onze doelen is om met de community van gebruikers de standaard verder te ontwikkelen.”

INTERNATIONALE AANSLUITING

“Een voordeel van het uitbesteden van NL-SfB aan Ketenstandaard is dat Ketenstandaard over veel ervaring beschikt met het beheer van standaarden. Ketenstandaard beheert onder meer de STABU, ETIM, DICO en GS1 standaarden. Beheer van een standaard kost capaciteit en dus geld. Dat moet je wel met elkaar weten op te brengen en dat kan nu via Ketenstandaard belangrijke standaarden op elkaar afgestemd kunnen worden. Er is al een koppeling gemaakt met STABU. Ook komt er, in samenwerking met digiGO, een koppeling met internationale standaarden zoals buildingSMART. Dat standaarden eenduidig met elkaar kunnen communiceren is precies wat de bouwsector nodig heeft en daar werken we aan.”

Meer nieuws

Nieuws
23 mrt 2023

Bouw en techniek voert snelheid digitalisering op

Nieuws
16 okt 2022

Whitepaper: Visie op het (toekomstig) gebruik van NL-SfB