De OTL community van start

De OTL (Object Type Library) is al langere tijd een waardevol hulpmiddel voor het bevorderen van efficiëntie, consistentie, kwaliteit en samenwerking in diverse sectoren. De laatste jaren hebben uiteenlopende partijen in de gebouwde omgeving een eigen OTL ontwikkeld, waardoor er nu bijna 50 verschillende OTL’en in de bouwsector zijn.

 

Uitdagingen

Dit zorgt voor een aantal uitdagingen, zoals verschillende structuren en classificaties, verschil in definities, weinig hergebruik en de implementatie bij gegevensuitwisselingen.

De kick-off

Redenen genoeg dus om bouwbreed naar de ontwikkelingen rondom OTL’en te kijken. Daarom verzorgde Henk Hutink, productmanager standaarden bij digiGO, op dinsdag 31 oktober de kick-off van de OTL community. Als eerste werd gepeild of er in de markt behoefte is aan een OTL community. Het antwoord van de 37 deelnemers was overduidelijk: JA.

Samen nadenken over de volgende stap

Met de deelnemers is vervolgens geïnventariseerd wat op dit moment de belangrijkste vragen en uitdagingen voor de OTL’en zijn. Hierbij kwamen de volgende punten naar boven:

  • Harmonisatie van de OTL’en;
  • Verbinding in terminologie;
  • Eenduidigheid naar de markt;
  • Afstemming op en aansluiting met verschillende standaarden en NEN-normen;
  • Adoptie van OTL’en;
  • Spelregels voor OTL’en;
  • Praktijkvoorbeelden

In de komende periode gaan de deelnemers aan de community in verschillende werkgroepen aan de slag met onder meer bovenstaande punten. Zelf gaven zij aan in elk geval ook behoefte te hebben aan werkgroepen op het vlak van praktijkvoorbeelden, technische details, verschillende gebruikerstypen en branches en aansluiting op standaarden.

En nu verder

Tijdens de sessie zijn dus de belangrijkste vragen en uitdagingen met betrekking tot OTL’en in kaart gebracht. In de komende weken worden deze in kaart gebracht en gecategoriseerd.

Daarna buigen verschillende werkgroepen zich over de uitdagingen. Praktisch alle aanwezigen gaven aan dat ze (in meer of mindere mate) een vrijwillige bijdrage willen leveren aan de OTL community en de werkgroepen.

Ook deelnemen?

Ben je eigenaar van een OTL en wil je ook meedenken over hoe we samen deze samen kunnen door ontwikkelen en knelpunten aan kunnen pakken? Stuur dan een mail naar Henk Hutink

Mail Henk