De Roadmap 2024 voor de Basis ILS Puntenwolk staat – haak je aan?

De workshop voor de Basis ILS Puntenwolk op 12 december 2023 was erg geslaagd: maar liefst 20 organisaties deden mee! Met als resultaat een flink gevulde Roadmap voor 2024.

Deze workshop had twee doelen: (1) het aanhaken van nieuwe partners én (2) het laden van de Roadmap Basis ILS Puntenwolk voor 2024.

Niels Vossebeld (namens digiGO trekker van dit initiatief): “Hoewel vrijwel iedereen in de welbekende “december hectiek” zat, was de opkomst en interesse toch wel heel erg groot. We zijn waren heel blij met de actieve bijdrage en fysieke aanwezigheid bij digiGO in Zoetermeer!”

Praktijkproblemen en actuele thema’s

Het delen van ervaringen leverde waardevolle gesprekken op tussen partijen die in geheel andere delen van de sector werken óf juist elkaar in de dagelijkse praktijk vaak tegenkomen in samenwerkingsverband óf als elkaars concurrent. Zie ook de foto’s van de flip-overs.

Acties voor 2024

Niels: “Omdat ons initiatief voornamelijk draait op in kind inzet, vinden we het hartstikke belangrijk dat iedereen vanuit intrinsieke motivatie kan halen en brengen wat waardevol is voor zijn of haar eigen praktijk.” Samen willen de initiatiefnemers van de Basis ILS Puntenwolk de volgende werkgroepen opstarten:

 1. Delen best practices
  Van een begrijpelijk verhaal van de usecase (dus zonder terminologie) worden er stappen gemaakt naar procesomschrijvingen, én naar technische eisen bij de specifieke uitwisseling. Niels Vossebeld gaat diverse geïnteresseerde partners ondersteunen om hun kennis te delen.
 2. Uitwisselmatrix & Software
  Om de stap naar software te kunnen maken wordt er onder leiding van Jasper Voortman een eerste begin gemaakt met een uitwisselingsmatrix. Daarin komen de meest voorkomende formaten én een overzicht van in de praktijk veel gebruikte platformen en applicaties.
 3. Onderwijs
  Samen worden de mogelijkheden bekeken om ‘hapklare’ puntenwolk content beschikbaar te stellen voor onderwijsdoelen (mbo, hbo, volwassenen). Niels: “Diverse contacten zijn gelegd en bij een volgend initiatief pakken we dit thema er weer bij.”
 4. Kwaliteitscontrolemethoden
  De kwaliteitscontrole verloopt in de praktijk nogal divers, waarbij uitvragende partijen (te) vaak weinig beeld hebben van wat er zoal gecontroleerd hoort te worden (en wanneer). Onder leiding van Joost Hartman wordt een eerste begin gemaakt met de omschrijving van kwaliteitscontrole methoden.

Zoals je merkt, is er volop bedrijvigheid rond de Basis ILS Puntenwolk. Om te borgen dat alle initiatieven straks goed landen én in beheer komen, hebben verschillende personen aangegeven voorlopig tijd vrij te willen maken om een coördinerende rol te spelen in de ‘beheercommissie’.

Interesse?

Mis niets en meld je aan als Partner.

Ga er mee aan de slag!

De huidige Basis ILS Puntenwolk geeft je al houvast. Bij het maken van afspraken om te zorgen dat de later geleverde puntenwolk goed aansluit bij het gewenste gebruik (toepassing) en bij de datakwaliteit. Download deze informatiemanagementtool hieronder, ga er mee aan de slag, én laat ons weten wat je ervan vindt.

Klik op het logo om de Basis ILS Puntenwolk te downloaden (PDF).

Meer nieuws