DICO Standaard ingediend als onderdeel van het DSGO

Ketenstandaard Bouw en Techniek heeft als één van de eerste partijen meerdere specifieke afspraken ingediend om op te nemen in het DSGO, het afsprakenstelsel voor de gebouwde omgeving. Ketenstandaard doet dit als beheerder van de DICO standaard, namens haar achterban.

De versterkte samenwerking tussen Ketenstandaard en digiGO, de beheerder van het DSGO, komt niet onverwacht. Beide organisaties streven ernaar om de sector te versterken door de uitwisseling van data te optimaliseren, wat leidt tot betere betrouwbaarheid en gebruiksgemak voor alle ketenpartijen. Deze stap markeert een belangrijk moment in de integratie van bewezen standaarden binnen nieuwe systemen.

Complementair

Denise Hoppenbrouwer, Project Manager Afsprakenstelsel van het DSGO: “We zijn complementair aan elkaar en vormen zo één logisch geheel voor de ketenpartijen die met het afsprakenstelsel gaan werken. Zodat zij erop kunnen rekenen dat het goed werkt en betrouwbaar is.”

Versnellen adoptie

Luuk d’Hooghe, Manager Standaardisatie bij Ketenstandaard onderschrijft Denises enthousiasme: “De DICO standaard heeft zich al meer dan twee decennia bewezen als de ruggengraat voor digitale informatie-uitwisseling in de bouw- en techniekketen.”

“Door de integratie van DICO binnen het DSGO versnellen we niet alleen de adoptie van standaarden, maar creëren we ook een veiliger en efficiënter systeem voor data-uitwisseling  tussen alle organisaties in de bouw- en techniekketen: fabrikanten, groothandelaren, bouw-, onderhouds-, installatiebedrijven én opdrachtgevers zoals overheid en woningcorporaties. Waar DICO zorgt voor een éénduidige processen tussen de partijen in de keten, zorgt het generieke deel van DSGO voor een veilige en betrouwbare omgeving om data te delen. Daarmee zijn we complementair aan elkaar.”

Gerichter onderhoud

De specifieke afspraken binnen DSGO richten zich nu op onderdelen en processen die vanuit de DICO standaard gefaciliteerd worden. Het veilig en betrouwbaar uitwisselen van product- en artikelinformatie in onder andere het bestel-, offerte- en onderhoudsproces, maakt onderhoud gerichter mogelijk en voorkomt overbodige kosten door fouten in offertes, productgegevens, bestellingen, leverbonnen en facturen.

Scheelt fouten

Luuk: “De voordelen voor de bedrijven in de keten zijn vooral op iets langere termijn groot als steeds meer bedrijven zich aansluiten en gebruik maken van stelsel en de DICO standaard. Dan zijn er duizenden transacties waarin je realtime gebruik kunt maken van verschillende datadiensten die altijd actueel en te vertrouwen zijn. Dat scheelt heel veel fouten, kosten en saai ééntonig werk.  En ook nieuwe partijen kunnen binnen het stelsel de data voor hun diensten gebruiken.

digiDeal

Recent hebben we nog een digiDeal afgesloten met de branchevereniging voor woningcorporaties en OnderhoudNL om van de DICO Standaard dé standaard te maken voor digitale gegevensuitwisseling. Deze nieuwe mogelijkheden voor het DSGO en de opname van DICO creëren het begin van een mooie samenwerking.

DSGO Change Advisory Board direct aan de slag in mei

Dat Ketenstandaard nu een aantal specifieke afspraken voorstelt, valt mooi samen met de eerste Change Advisory Board meetings vanuit DSGO in mei. Alle voorstellen voor updates of wijzigingen in het DSGO afsprakenstelsel gaan langs de Change Advisory Board, die een advies uitbrengen aan de Deelnemersraad die het stelsel bekrachtigen.

Zowel de Change Advisory Board als de Deelnemersraad bestaan uit een vertegenwoordiging van gebruikers van het DSGO. Hiermee wordt geborgd dat de afspraken echt tussen gebruikers worden gemaakt. Denise: “Dat is heel spannend – want nu gaan de gebruikers echt de afspraken bekrachtigen.”  Stichting digiGO faciliteert hierbij als beheerorganisatie in dit proces.

 

18 juni lancering DSGO – ben je erbij?

Op 18 juni wordt de officiële 1.0 versie van het afsprakenstelsel gelanceerd, een belangrijke mijlpaal die de betrokkenheid en de toekomstvisie van zowel DICO als DSGO onderstreept. Jij kunt daarbij zijn: meld je nu aan via onderstaande link!