Versie 1.0 Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving staat live

Versie 1.0 van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) is een feit, en vanaf vandaag online te vinden. Tegelijk met deze lancering gaat de DSGO programmaorganisatie officieel over in de DSGO beheerorganisatie.

V.l.n.r. Jan van Beuningen (min BZK), Pieter van Teeffelen (digiGO), Joppe Duindam (Bouwend Nederland), Remco van der Linden (Techniek Nederland), Marijn van Dijk (programmadirecteur DSGO), Ries Bode (oud programmadirecteur DSGO).

Je vindt versie 1.0 via deze link. De lancering van het DSGO betekent ook dat V1.0 van het afsprakenstelsel formeel is bekrachtigd door de gremia die vanaf nu de inbreng van de sector op de inhoud van het DSGO gaan monitoren en vormgeven: de Change Advisory Board (CAB) en de Deelnemersraad. De CAB is op 16 mei jl. geïnstalleerd en bestaat uit 12 leden uit de sector.

Beheerorganisatie van start

Beide gremia maken met ingang van de oplevering van het DSGO officieel deel uit van de DSGO beheerorganisatie. Die komt in plaats van de DSGO programmaorganisatie, die per 18 juni officieel wordt opgeheven. De DSGO beheerorganisatie maakt onderdeel uit van digiGO Regie & Organisatie. Meer over de inrichting van die beheerorganisatie lees je in een eerder nieuwsbericht van digiGO.

Normenkader en datadienstontdekking

Naast de bekrachtiging van alle afspraken uit de programma fase zijn er twee inhoudelijke nieuwe toevoegingen aan versie 1.0 van het afsprakenstelsel: 

  1. Het normenkader voor authenticatiediensten: hiermee kunnen authenticaticatiediensten aantonen dat ze aan de informatie beveiligingseisen voldoen. Dit is belangrijk, omdat ze een vertrouwde rol voor andere deelnemers aan het stelsel innemen.
  2. De datadienstontdekking: door afspraken over datadienstontdekking te maken en bij de stelselcatalogus te leggen, wordt het makkelijker voor deelnemers om nieuwe datadiensten te vinden en erop te vertrouwen dat de datadiensten op een correcte manier werken.

Meer over het DSGO

De data die partijen in de sector nodig hebben om efficiënter en duurzamer te opereren, zijn vaak elders in de keten al beschikbaar. Maar als zij die data willen gebruiken, wachtte hen tot nu toe veelal een tijdrovend en kostbaar proces.

Het DSGO zorgt ervoor dat iedereen die ontwerpt, bouwt, installeert, beheert, renoveert of sloopt straks met een paar klikken toegang tot alle data die hij of zij nodig heeft, terwijl de eigenaar in controle over de data blijft.

Use cases

Wat het DSGO precies is en hoe dit stelsel straks in de praktijk van de ontwerp-, bouw- en technieksector het verschil gaat maken, wordt duidelijk in een aantal videofragmenten, die op de dag van de lancering getoond zijn. Hieronder is een samenvatting van al deze usecase filmpjes te zien:

Doe en denk mee!

Versie 1.0 van het DSGO kun je hier bekijken. Ga je met het DSGO aan de slag, of werk je al met dit stelsel, en heb je vragen of opmerkingen? Dien ze dan in bij de beheerorganisatie, e-mail: DSGO@digigo.nu

 

Meer nieuws