De ervaring van Rijkswaterstaat met VISI

Rijkswaterstaat heeft ervoor gekozen om VISI toe te passen als middel om de communicatie en digitale samenwerking tussen bouwpartners te verbeteren. Inmiddels wordt in ruim 65 projecten met succes VISI toegepast. Afgelopen jaar is bij evaluaties de communicatie geanalyseerd. Hieruit komen de voordelen, maar ook de aandachtspunten naar voren.

EVALUATIES

Uit evaluaties komt duidelijk naar voren dat Rijkswaterstaat door het gebruik van VISI projecten beter in control is bij de communicatie rond bijvoorbeeld een acceptatie. Doordat de communicatie rond een acceptatie wordt vastgelegd en gestructureerd bij elkaar wordt gehouden, is helder welke adviseurs of disciplines al advies hebben gegeven en welke personen nog een keer moeten worden aangespoord om te reageren. Zo kan binnen de contractuele termijn tot een oordeel worden gekomen.

Dit leidt uiteindelijk tot:

  • Kortere doorlooptijden
  • Betere beheersing van het contract
  • Automatische dossiervorming
  • Traceerbaarheid en transparantie
  • Voorkomen van stress bij betrokkenen doordat het overzicht ontbreekt
  • Automatische dossiervorming
  • Reproduceerbaarheid achteraf om te bepalen hoe een oordeel tot stand is gekomen
  • Nauwelijks papierverbruik meer (duurzaam)

OVER VISI

VISI is een open standaard voor digitale communicatie. Met behulp van VISI bepaal je wanneer (proces), wie (rol), wat (informatie), aan wie (rol) aanlevert. Daardoor weet je van elkaar waar je aan toe bent. Je bent vrij om je samenwerking de vorm te geven die je wilt. Wijzigingen in de samenwerkingsafspraken zijn altijd traceerbaar.

Wil je zelf aan de slag met VISI? Hier vind je alle informatie die je nodig hebt om met deze standaard te starten.

Meer nieuws

Nieuws
10 jan 2023

Stappenplan voor VISI implementatie

Nieuws
12 jul 2023

Deze open informatiestandaard kan je juridisch stappen verder brengen!

Nieuws
12 sep 2023

Standaard VISI kan fikse financiële vergoeding opleveren