GEBORA Expertteam Asset Lifecycle uit startblokken

De ontwikkeling van de GEBouwde Omgeving ReferentieArchitectuur (GEBORA) is gestart: 18 januari was er in Bunnik een kickoff bijeenkomst van het eerste expertteam. Dat buigt zich de komende maanden over het thema asset lifecycle.

Dit expertteam wil onder meer eenduidigheid aanbrengen in de definities van de verschillende bouwfasen. Doel is om in 2024 per kwartaal één tot twee GEBORA-expertteams op te starten.

Met de expertteams die aan de slag gaan voor GEBORA willen we de kapstok voor de referentiearchitectuur vooral scherp te krijgen”, legt Maurits Cammeraat uit. “In de kickoff van Expertteam Asset Lifecycle constateerden we dat er veel bronnen zijn, maar ook goede ideeën voor een generiek toepasbare asset lifecycle. In de eerstvolgende bijeenkomst bespreken we de eerste uitwerking, en zoomen we in op afstemming op andere frameworks.”

Maurits trekt samen met Martijn van Glabbeek het digiGO team Enterprise Architectuur, dat de totstandkoming van GEBORA coördineert. “De asset lifecycle is een van de fundamenten onder een stevige, praktische werkbare referentiearchitectuur. Daarom gaan we nu als eerste met afspraken rondom dit thema aan de slag.”

Wisselende uitvraag

Bij afspraken rondom de asset lifecycle gaat het om te beginnen over de definities van levensfasen van een gebouwd object. “Zo onderscheidt de ene opdrachtgever bijvoorbeeld een designfase, inclusief informatievragen en bijbehorende documenten. Maar bouwers geven aan dat die uitvraag regelmatig varieert. Zo kan het zijn dat een andere opdrachtgever bijvoorbeeld een predesignfase introduceert. Klinkt leuk, maar wat is dat dan precies, en hoe onderscheidt het een zich van het ander?!”

Eenduidigheid en samenhang

“Als je bij elk bouw- en beheerproces telkens nieuwe begrippen introduceert, is dat voor de sector niet bij te houden. Laat staan dat het je als bedrijf lukt om alles goed te organiseren, te digitaliseren en dat uit te bouwen. Via de expertteams willen we daarom onder andere eenduidige processen definiëren.”

Daarbij is de insteek volgens Maurits nadrukkelijk dat er wordt gezorgd voor aansluiting bij de diverse frameworks die er al zijn. “We verzinnen niks nieuws. Neem bijvoorbeeld de termnologie die gebruikt wordt in de corporatiesector. Daar refereren we aan, zodat er een logische samenhang ontstaat.”

Wie zitten er in Expertteam Asset Lifecycle? 

Dit team bestaat uit deskundigen, grotendeels enterprise architecten, vanuit het bedrijfsleven en grote opdrachtgevers in de gebouwde omgeving. Betrokken partijen zijn: 

  • Rijkswaterstaat 
  • Arcadis 
  • BAM 
  • Koninklijke VolkerWessels 
  • Gemeente Utrecht 
  • CROW 
  • Aedes 

 

Hoe gaat het verder? 

Na de kickoff wordt er in zogenoemde Sprints, dus in korte cycli van een maand of drie, gekeken wat het team binnen drie maanden denkt te kunnen realiseren. “We willen als het een beetje kan, één tot twee expert teams per kwartaal opstarten vanaf begin 2024. In de opstartfase waar we nu middenin zitten, brengen we nauwkeurig in kaart wat er al gebeurt in alle lopende digiGO programma’s. Zodat e.a. ook binnen digiGO straks zo goed mogelijk op elkaar aansluit.” 

 

Enterprise architect? Sluit ook aan! 

Ben jij enterprise architect bij een partij die werkt aan onze gebouwde omgeving? En zou jij graag mee willen praten over GEBORA, in het Expertteam Asset lifecycle, of wellicht in een nog op te richten expertteam? Neem dan contact op met Maurits Cammeraat via onderstaande button. Wil je eerst meer weten? Ook dan ben je van harte welkom bij digiGO!