Hoe ziet beheerorganisatie van het digitaal stelsel er straks uit?

Om de doorontwikkeling, de adoptie en het beheer van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) te kunnen borgen, is een beheerorganisatie nodig. Hoe gaat die er precies uitzien? We vroegen het digiGO directeur Pieter van Teeffelen. 

Het aftellen is begonnen: versie 1.0 van het DSGO wordt als alles goed gaat op 18 juni 2024 gelanceerd. “Hoewel het aantal koplopers dat het DSGO gaat gebruiken zienderogen groeit, willen we natuurlijk dat iedereen in de bouw-, ontwerp- en techniekketen het DSGO straks kan gebruiken. Zodat data gemakkelijk en veilig kan gaan vloeien, en we samen maatschappelijke vraagstukken gemakkelijker kunnen tackelen”, zegt Pieter van Teeffelen. 

Om het toekomstbeeld dat Pieter schetst te bereiken, is borging van de continuïteit van het DSGO afsprakenstelsel nodig, inclusief de bijbehorende voorzieningen. Voor die borging is een beheerorganisatie nodig voor: 1) doorontwikkeling; 2) adoptie en 3) beheer. De opzet voor zo’n DSGO beheerorganisatie is de afgelopen maanden ontwikkeld.  

digiGO als logische plek

Deze beheerorganisatie maakt straks – als bij het opleveren van versie 1.0 ook de DSGO programmaorganisatie wordt ontbonden – onderdeel uit van digiGO Regie & Organisatie. “In onze ‘staande organisatie’ vormt het beheer daarmee een nieuwe loot naast – en in nauwe samenwerking met – de teams Standaarden en Versnelling Digitalisering.”  

Governance beheerorganisatie DSGO

In het ‘Project Beheerorganisatie DSGO’ is de afgelopen maanden gekeken naar een juiste invulling van de governance. Dit plaatje ligt er op hoofdlijnen. Duidelijk is in elk geval dat de inbreng van de inhoud vorm krijgt via twee gremia: een Gebruikersraad en een Change Advisory Board.   

Gebruikersraad en Change Advisory Board

“De Gebruikersraad bestaat uit deelnemers aan het DSGO en kan in het begin worden aangevuld met partijen die deelnemer willen worden.Zo borgen we de betrokkenheid van deelnemers op strategisch niveau. Zij mogen inhoudelijke besluiten nemen over het beheer, de adoptie en de doorontwikkeling van het afsprakenstelsel.” 

De Change Advisory Board adviseert over het aanpassen en uitbreiden van het DSGO waar en wanneer nodig. “Daarnaast adviseert de CAB over keuzes omtrent doorontwikkeling. Deze board zorgt zo voor aansluiting van het DSGO bij ontwikkelingen en wensen van de deelnemers. “De Change Advisory Board kan daarnaast advies vragen aan specialisten op juridische, technische of standaardisatievlak, zoals contracten of API specificaties. 

Wat gebeurt er tot 18 juni?

In de periode tot aan de lancering van versie 1.0 van het DSGO, wordt de governance van de beheerorganisatie DSGO verder ingericht, en de Gebruikersraad en de Change Advisory Board samengesteld. 

Meer weten over het DSGO?

Wil je verder lezen over het hoe en waarom van het digitaal stelsel? Ben je benieuwd naar de praktijkvoorbeelden waarmee de werking van het DSGO wordt getoetst of wil je jouw datadienst DSGO proof maken? Lees dan vooral ook de informatie elders op deze website. En wil je graag rechtstreeks in gesprek over de mogelijkheden van het DSGO? Dan kun je contact opnemen met Programmadirecteur Marijn van Dijk, via onderstaande button.