Let op: nieuwe KIC-subsidie voor digitalisering energierenovaties!

Heb jij een idee voor digitalisering van energierenovaties in de gebouwde omgeving? Of wil je dit met digiGO samen bedenken en/of aanpakken? Dan biedt de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO nu kansen, via de net gelanceerde KIC-subsidie voor ‘Digitalisering van Energierenovaties in de Gebouwde Omgeving’.

De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek NWO heeft een nieuwe KIC-call gelanceerd die interessant is voor partijen die ideeën hebben voor – of willen werken aan – innovatieve digitale oplossingen gericht op het optimaliseren en vergroten van de uitvoeringscapaciteit.

Onvoldoende capaciteit voor renovaties

Het klimaatakkoord stelt Nederland voor enorme opgaves om CO2-uitstoot en energieverbruik op korte termijn fors te reduceren. Verduurzaming van de bestaande gebouwde omgeving is hiervoor van groot belang. Op dit moment is de capaciteit om de benodigde energierenovaties uit te voeren echter onvoldoende. 

Bij digitale oplossingen kun je in verband met deze call denken aan het vervangen van mens-werk en standaardisatie en andere systeemveranderingen, die noodzakelijk zijn voor de versnelling van energierenovaties. Ook digiGO is actief om digitale oplossingen bij energierenovaties vorm te geven in digiDeals en projecten met verschillende partijen. Dus heb je een idee, maar zoek je een ‘partner in crime’ om dat verder te brengen, andere partijen of expertise aan te haken, neem dan contact met ons op.

Wat houdt de KIC-subsidie in?

Het subsidieplafond voor deze NWO uitvraag voor voorstellen bedraagt € 5.313.560. Aanvragers kunnen een budget van minimaal € 750.000 tot maximaal € 2.000.000 aanvragen met hun project, waarbij het NWO minimaal 51% en maximaal 70% van de totale projectomvang financiert. De rest van de financiering moet bestaat uit cofinanciering door publieke of private partijen in-cash of als in-kind bijdrage. De deadline voor de vooraanmelding is 4 april. De complete aanvraag moet 3 oktober binnen zijn.

Meer weten over de call?

Kijk op de website van NWO

Met digiGO doorpraten over ideeën en mogelijkheden om dit samen op te pakken? Neem contact op met Martijn Carlier van digiGO.