Nieuwe brug tussen beheer en bouw: De vergelijking van IMBOR en NLCS

Om de communicatie tussen gemeentelijke beheerders en teams van bouwprojecten aanzienlijk te verbeteren, hebben CORE-gemeenten digiGO gevraagd mee te denken over een oplossing. De kern van die oplossing is een vergelijkingsstudie, tussen twee standaarden die een cruciale rol spelen in deze communicatie: IMBOR (InformatieModel Beheer Openbare Ruimte) en NLCS (Nederlands CAD Standaard). 

 

”De vergelijking van IMBOR en NLCS,  is niet alleen een technische uitdaging maar ook een unieke samenwerking waarbij NLCS-experts vele uren vrijwillig bijdragen”, aldus Thomas Mollema van Unafact, die dit traject leidt. 

Het doel? Een brug slaan over de spraakverwarring die momenteel heerst tussen de taal van de beheerders (IMBOR) en die van ontwerpers en bouwers (NLCS). Door deze talen te vertalen via een zogenaamde skos-mapping, wordt een directe lijn gecreëerd. Zo wordt  efficiëntie bevordert, en vermindert het  potentieel voor informatieverlies drastisch. 

Makkelijkere registratie van nieuwe projecten

Wat lost dit op? Met de juiste software kunnen beheerders bestaande objectgegevens uit hun systemen exporteren naar de relevante lagen in een NLCS-model. Zo wordt een zoektocht naar overeenkomende IMBOR-objecten mogelijk . Dit vergemakkelijkt de registratie van nieuwe informatie bij objecten. Bovendien  helpt dit bij het identificeren van de objecten die aan beheerders geleverd moeten worden, bij de oplevering van projecten. 

Maar niet alle problemen zijn hiermee van de baan. Uitdagingen zoals het herkennen van gewijzigde of vervallen assets, het uitwisselen van alfanumerieke gegevens, en verschillen in perspectief tussen beheerders en bouwers blijven bestaan. Zo bieden NLCS-modellen op dit moment geen oplossing voor het herkennen van bestaande assets, en ook niet voor het duidelijk uitwisselen van informatie zoals bouwjaar of kwaliteitseisen. 

Verschillen komen in detail naar boven

Bovendien legt dit initiatief de verschillen in detailniveau bloot: beheerders bekijken assets vanuit een breder perspectief, terwijl ontwerpers en bouwers zich richten op specifieke details. Ook het gebrek aan een gestandaardiseerde classificatie binnen NLCS, vergelijkbaar met NL-SfB voor gebouwen, is een punt van aandacht. 

Thomas Mollema: “Dit vergelijkingsproject tussen IMBOR en NLCS markeert een belangrijke stap vooruit in de samenwerking binnen het openbare ruimtebeheer en de bouwsector. Hoewel er nog uitdagingen te overwinnen zijn, ligt de weg naar een gestroomlijnde communicatie en efficiëntere projectopleveringen nu open.”