NLCS 5.0 aangemeld als nieuwe versie

NLCS 5.0 is sinds juni van dit jaar beschikbaar voor gebruik in de NLCS applicaties en nu ook aangemeld als nieuwe versie bij het Forum voor Standaardisatie. Bij hen stond versie 4.1 nog als actuele versie. Voor de gebruikers van NLCS verandert er niets door deze aanmelding.

 

Uniformiteit in tekenwerk

Opdrachtgevers voor grond-, weg- en waterbouw (GWW) projecten besteden ontwerp- en tekenwerk vaak uit. Door opdrachtnemers gebruik te laten maken van NLCS (Nederlandse CAD-Standaard) ontstaat meer eenheid in het tekenwerk, kunnen digitale 2D tekeningen makkelijker worden uitgewisseld, hoeven tekeningen niet te worden hertekend en zijn tekeningen 10 à 15 jaar na oplevering nog bruikbaar voor onderhoud en reconstructie. Ook is het voor opdrachtnemers makkelijk als alle opdrachtgevers dezelfde eisen stellen aan het tekenwerk en dat niet voor iedere opdrachtgever andere tekenafspraken gelden.

NLCS 5.0 op de “pas toe of leg uit”-lijst

We hebben NLCS 5.0 aangemeld om op de “pas toe of leg uit”-lijst van het Forum voor Standaardisatie geplaatst te worden, net zoals eerdere versies. Een plaatsing op de lijst betekent dat overheidsorganisaties in Nederland, als ze gebruik maken van 2D tekeningen in de grond-, weg- en waterbouw, sterk worden aangemoedigd om deze standaard te gebruiken. Organisaties moeten de standaard implementeren óf uitleggen waarom ze ervoor kiezen dit niet te doen als ze daarvan afwijken.
 

Het vervolg

In het eerste kwartaal van 2024 gaat het Forum aan de slag met onze aanmelding en worden vervolgstappen genomen in de toetsingsprocedure.

 

Over NLCS

NLCS is dé standaard voor 2D CAD-tekeningen in de openbare ruimte en infrastructuur. Deze open standaard bevat afspraken voor het omgaan met metadata, digitaal tekenen, het uiterlijk van de tekening en – vooral – de coderingssystematiek en lagenstructuur van tekenwerk. De NLCS is ondergebracht bij digiGO. Deze stichting beheert open standaarden, samen met de betrokken kennisinstellingen. 

 

Meer weten over NLCS versie 5.0?

Op vrijdag 17 juni gaven Aydemir Çetin, Corné Helmons en Niels Nederpel een toelichting op de wijzigingen en aanvullingen die in de nieuwe versie zijn verwerkt.

 

Bekijk de toelichting