Online Friday over DSGO: Het aftellen is begonnen!

Het komend halfjaar wordt er nog met man en macht gewerkt om DSGO versie 1.0 op te leveren. Marijn van Dijk, de nieuwe programmadirecteur DSGO, vertelt je tijdens de Online Friday op 1 maart graag wat het DSGO voor jou gaat betekenen.

Versie 1.0 van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) nadert zijn oplevering. Voor veel mensen was het DSGO de afgelopen jaren misschien een ver-van-mijn-bedshow, maar daar komt snel verandering in. Het stelsel gaat ervoor zorgen dat datadelen tussen partijen in de gebouwde omgeving makkelijker en betrouwbaarder wordt.

Het enthousiasme groeit

Met de oplevering van DSGO versie 1.0 wordt een belangrijk fundament gelegd. Daarmee kan de echte ontwikkeling naar een werkend stelsel beginnen. Stap voor stap neemt ook de groep supporters toe. Dat werd duidelijk bij de presentatie van DGSO-usecases en de volgende fase in het afsprakenstelsel. Een groeiende groep organisaties en bedrijven is enthousiast en geïnteresseerd om mee te ontwikkelen en het stelsel concreet toe te passen in de praktijk. Het gaat leven!

Marijn van Dijk portret 2023

De juiste man

Marijn van Dijk volgde in december Ries Bode op als programmadirecteur DSGO bij digiGO. Ries bouwde 2,5 jaar aan het DSGO. Marijn heeft het stokje van hem overgenomen om het programma dit jaar succesvol af te ronden. Marijn heeft niet alleen ruime ervaring in de bouw- en technieksector, maar is ook thuis in de wereld van digitalisering en federatief datadelen. Niet voor niets noemde Ries hem “de juiste man op de juiste plek”.

Meld je gratis aan!

Deelname aan de Online Friday is zoals altijd vrij toegankelijk voor iedereen die geïnteresseerd is.