Oproep Ketenstandaard en digiGO: draag bij de aan CSRD digiDeal!

Ketenstandaard Bouw en Techniek en digiGO roepen belangstellenden op zich aan te sluiten bij de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD)-community. Zo kun je bijdragen aan de CSRD digiDeal: een project voor digitalisering van duurzaamheidsdata, gericht op de milieu-impact van producten.

Via de CSRD digiDeal wordt gewerkt aan drie doelen:

  1. Het digitaliseren van duurzaamheidsdata;
  2. Het zorgen dat die data via bepaalde standaarden kunnen worden getransporteerd;
  3. Bedrijven bewust maken van de impact van deze richtlijn en hulpmiddelen bieden.

Punt drie is zeer bewust toegevoegd aan de doelen, want “Hoewel middelgrote en MKB-ondernemingen zelf niet rapportage-plichtig zijn, zijn zij onderaannemer en toeleverancier van de grote bedrijven. Die hebben op korte termijn flink meer data nodig die precies vertellen wat de milieu-impact is van een product. Dus de behoefte aan juiste data van ketenpartners groeit enorm. En als ze je straks als onderaannemer of toeleverancier die data niet kunt leveren, mis je de boot”, weet Michiel Schipper, Projectleider Actielijn Duurzaamheid bij digiGO.

Veel bijval voor digiDeal

De ideeën om samen te gaan werken aan oplossingen voor de uitdagingen van de CSRD ontstonden vorig jaar, en werden nog eens versterkt door de bijval van zo’n 30 partijen die Ketenstandaard en digiGO onder ander kregen tijdens de digiGO D-Days in oktober.

“Vervolgens hebben we 18 december een eerste workshop georganiseerd. De – nog zeer brede – scope die we toen benoemden, namelijk ‘het ontwikkelen van uniforme richtlijnen voor onze sector, met een focus op ketenverantwoordelijkheden, verantwoordingsstromen en de samenhang met bouwdata’, hebben we verkleind tot een kern die naadloos past bij waar we als Ketenstandaard en digiGO sterk in zijn: digitaliseren, standaardiseren en de markt daarbij ondersteunen.”

Datastroom in kaart brengen

Bovendien is er volgens Michiel een aanpak gedefinieerd om per deelsector – techniek, infra en bouw – binnen drie maanden de logistieke datastroom in kaart te gaan brengen. “Om er zo snel achter te komen welke bestaande standaarden geschikt kunnen zijn voor uitbreiding. Het organiseren dat die standaarden dan ook echt verbreed worden, volgt daar direct op; de betrokkenheid van Ketenstandaard in deze fase laat zien dat we daar nu al op voorbereiden. Daarbij is het de bedoeling dat die stroom ook wordt getoetst bij collegabedrijven in die sector. Op dit moment zijn we in gesprek over de financiering van deze aanpak.”

Michiel verwacht dat de community bij het werken aan data om de milieu-impact te digitaliseren meerdere standaarden ‘gaat raken’: “Ik denk een aantal standaarden bij Ketenstandaard, en misschien zijn er zelfs wel één of meer nieuwe standaarden nodig. Daarnaast zullen we een flinke digitaliseringsslag moeten gaan doen. Want heel veel kleine bedrijven hebben productdata nog in papieren catalogi staan en zijn nog helemaal niet, of onvoldoende, gedigitaliseerd.”

digiDeal als drager

De geschetste doelen moeten worden bereikt via een digiDeal. Dit is een concreet project of programma, waarmee het digiAkkoord tot 2030 invulling krijgt. “Zo’n digiDeal is weer gekoppeld aan een van zeven digiGO actielijnen. Overkoepelende thema’s die via digiDeals invulling krijgen en waaraan we de komende jaren willen werken. De community die we willen oprichten is bedoeld om mensen die misschien niet hands on meedoen op de hoogte te houden van wat er in die digiDeal gebeurt.”

 

Wat is de CSRD?

De Corporate Sustainability Reporting Directive is een Europese richtlijn voor duurzaamheidsrapportage. Deze richtlijn verplicht ondernemingen te rapporteren over hun duurzaamheid door middel van verschillende duurzaamheidscriteria. Dit jaar zijn dat alleen de zeer grote, beursgenoteerde bedrijven en vanaf 2025 vallen hier ook de grote niet beursgenoteerde organisaties onder.

In de CSRD komen drie gebieden aan bod: Environment (milieu), Social (sociaal), en Governance (bestuur), ook wel ESG genoemd. Wat je precies over deze gebieden moet rapporteren, is uitgewerkt in de EU-Taxonomie, zodat elk bedrijf dat op eenzelfde manier doet. Dit gaat bijvoorbeeld over heel concrete grootheden zoals je CO2-uitstoot, de man-vrouwverdeling in de top, personeelsbeleid of informatie over het beheer van de relaties met je leveranciers en impacts op je toeleveringsketen.

Doe mee aan de community!

Heb je vragen over de CSRD en de impact van deze richtlijn op jouw organisatie? Wil je de CSRD-community volgen en eventueel ook meebouwen aan de beoogde digiDeal?

Meld je dan aan via de onderstaande button (met aanmeldformulier op de site van Ketenstandaard) of neem contact op met Jari Blankenburgh, Manager Business Development bij Ketenstandaard of Michiel Schipper, Projectleider Actielijn Duurzaamheid digiGO.