Volgende reviewronde DSGO start 7 maart

Eind 2023 is versie 0.8 van het DSGO afsprakenstelsel gepubliceerd. Daarmee is een volgende stap gezet naar eenvoudige en betrouwbare gegevensuitwisseling in de gebouwde omgeving. De volgende schriftelijke review – van versie 0.9 – loopt van 7 tot en met 20 maart 2024, gevolgd door een publieke reviewbijeenkomst op 26 maart.

Wat regelt het DSGO straks?

Via het DSGO wordt gezorgd voor makkelijkere, toegang, ontsluiting en beschikbaarheid van en tot data, die nodig is bij het voeren van bedrijfsprocessen. Het afsprakenstelsel bestaat uit generieke afspraken en specifieke afspraken. Generieke afspraken gelden voor (de ondersteuning van) alle mogelijke datadiensten, en zijn daarmee data agnostisch (niet afhankelijk van de data die wordt gedeeld). Hiermee zijn bedrijfsprocessen, de toepassingen, de semantiek en de kwaliteit van data buiten scope van de generieke afspraken van het afsprakenstelsel.

Naast generieke afspraken kunnen specifieke afspraken worden gemaakt op basis van concrete toepassingen uit de praktijk (zie de aanpak ontwikkeling afsprakenstelsel DSGO). Specifieke afspraken gelden voor specifieke data, zijn daarmee niet data agnostisch en relevant voor enkele delen van de gebouwde omgeving. Specifieke afspraken kunnen een bredere scope hebben dan generieke afspraken, en kunnen bijvoorbeeld afspraken bevatten over bedrijfsprocessen, de toepassingen, de semantiek en de kwaliteit van data die gedeeld wordt. Zo zijn nu al specifieke afspraken toegevoegd, afkomstig uit de DSGO usecase BIM-modellen voor toetsen vergunningen.

Highlights van het afsprakenstelsel

In de meest recente versie van het afsprakenstelsel zijn onder meer aanvullingen en aanpassingen gedaan op het vlak van:

  • De mogelijkheid om je te abonneren op gebeurtenissen (events) binnen een dienst.
  • De afspraken rondom autorisatie en delegatie – deze zijn uitgebreid.
  • Er is informatie toegevoegd met het oog op het beheer.

Bovendien zijn er voor het eerste specifieke afspraken toegevoegd, afkomstig uit de DSGO usecase BIM-modellen voor toetsen vergunningen.

Meer hierover lees je in dit recente interview met Denise Hoppenbrouwer en Lex Ransijn.

 

Publieke reviewbijeenkomst op 26 maart

Op 26 maart vindt er een publieke reviewbijeenkomst over V0.9 van het DSGO plaats bij YouMeet in Utrecht. Lees meer in het specifieke nieuwsbericht.

Denk ook mee

Je kunt het afsprakenstelsel tot en met 20 maart schriftelijk reviewen. Hoe dit precies werkt lees je op de pagina Aanpak ontwikkeling afsprakenstelsel DSGO.