2,5 jaar Ries Bode: concrete stappen in meer digitalisering

Ries Bode vertrekt na 2,5 jaar bij digiGO. Hij kijkt terug op een dynamische periode waarin veel in gang gezet – en gerealiseerd is. Maar ook nadat het werk gestopt is, blijf hij in beweging met en voor anderen!

Joseph Kuling (voorzitter BDR, links) en Roger Tan (bestuursvoorzitter digiGO, rechts) samen met Ries Bode bij zijn afscheid.

“In de afgelopen 2,5 jaar heb ik met veel plezier en energie als directeur kunnen werken aan het vorm geven en inrichten van de Stichting digiGO en daarbinnen als Programma Directeur Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). Trots en zeer tevreden kijk ik terug op de prachtige resultaten die we met ons hele team hebben neergezet.”  

DSGO staat in de steigers

“We hebben goede voortgang geboekt op het gebied van visie en strategie voor méér digitale samenwerking in de gebouwde omgeving en het meenemen van alle partijen in de keten door concrete en operationele activiteiten. Denk aan onze Versnellingsprojecten, de digiDeals en het digiAkkoord. En vanzelfsprekend waren de D-Days op 15 en 16 november en een verdubbeling van het aantal deelnemers daar een prachtig moment om met elkaar op terug te kijken.”   

“Het DSGO staat vanuit de idee-fase inmiddels in de steigers en partijen uit de ontwerp, bouw- en technieksector zetten hun eerste stappen om invulling te geven aan hun rol als datadienst aanbieder en -gebruiker. De komende zes maanden gaat het team, onder leiding van Marijn van Dijk, de verdere borging en toepassing van het stelsel realiseren. Met vertrouwen kijk ik uit naar de oplevering medio 2024.” 

Meer leren met elkaar

“Wat mij opvalt, is dat de sector ‘gevangen zit’ in ongeveer 30 standaard overeenkomsten waarmee alle project- en onderhoudsafspraken worden gemaakt. Dat maakt verbetering en vernieuwing erg lastig. Daarnaast leiden leerervaringen in projecten vaak maar mondjesmaat tot structurele of brede verbeteringen.”  

“Digitale ketensamenwerking vraagt veel meer om een procesgerichte benadering. En daarin is het denken in, en handelen op basis van, Enterprise Architectuur termen vitaal. De driehoek proces, mens en technologie staat daarbij centraal.  Dat vraagt om veel meer interne samenwerking tussen de business en IT mensen, en zeker tussen partijen onderling. Waarom telkens het wiel opnieuw uitvinden als het gaat om informatie uitwisseling? Dat kan veel beter en slimmer.”   

Afscheid Ries Bode_boekje groepsfoto

Samen in beweging blijven

“Na 42 jaar met veel energie en passie gewerkt te hebben in de ICT sector, verwacht ik meer tijd te krijgen voor ontspanning samen met mijn vrouw Anneke. Wij vinden samen een golfronde erg fijn en genieten van de lange afstandspaden in Nederland en daarbuiten.”  

“Daarnaast ben ik al jarenlang actief als vrijwilliger bij evenementen zoals Invictus Games, KLM Open en ga ik hier zeker meer tijd aan besteden. Zonder vrijwilligers geen sport en evenementen! De ontwikkelingen van digiGO blijf ik volgen. Dus: Tot volgend jaar op de D-Day!” 

In 5 stappen succesvol data delen

Ries heeft in nauw overleg met digiGO ter gelegenheid van zijn afscheid een boekje gemaakt: ‘In 5 stappen succesvol data delen in de Gebouwde Omgeving’. Dat geeft handvatten aan ketenpartners om zelf aan de slag gaan. Ik ben er van overtuigd dat deze stappen gaan bijdragen aan het terugdringen van de faalkosten in de sector, door mensen in staat te stellen te werken met actuele, accurate en betrouwbare data. Maar alleen samen ga je dat echt realiseren.” 

Klik op de cover om het boekje te downloaden (PDF)