Standaardisatieorganisaties bundelen krachten

In een tijd waarin de bouwsector in rap tempo digitaliseert, hebben Stichting Ketenstandaard, CROW, Geonovum en digiGO de krachten gebundeld. Ons gemeenschappelijke doel? Het stimuleren van standaardisatie in de bouw door het gezamenlijk ontwikkelen van beleid, nieuwe producten en het bewaken van de interoperabiliteit.  

Informatie speelt een cruciale rol in de digitale transformatie waar de bouw nu doorheen gaat. Om de bouwbrede samenwerking te stimuleren en efficiëntie te bevorderen is standaardisatie op meerdere niveaus nodig. Daarom bundelden de organisaties vorig jaar hun krachten.  

Glenn Polman van CROW verwoordt het treffend: “Zaken als de digitale transformatie of verduurzaming binnen de bouwsector overstijgen het perspectief en het belang van een individuele organisatie. Om deze reden zien wij het dan ook als een kans en noodzaak om de samenwerking aan te gaan met andere partners op dit vlak”  

De gezamenlijke toekomst

De samenwerking biedt helderheid aan de markt en stelt digiGO in staat om de regie te voeren, terwijl elke afzonderlijke organisatie hun expertise optimaal kan inzetten. Rien Wabeke van Ketenstandaard benadrukt: “Duidelijkheid naar de markt. digiGo heeft de regie over standaarden, terwijl standaardisatieorganisaties hun eigen specialisatie behouden. Samen zorgen we voor het beheer en de ontwikkeling van datastandaarden en vertegenwoordigen we Nederland internationaal.”  

Ook Friso Penninga van Geonovum ziet de toekomst rooskleurig in: “Ik verwacht dat we in de toekomst het werk van onze gezamenlijke stakeholders zullen vergemakkelijken, omdat ze integraler kunnen werken door beter op elkaar afgestemde standaarden.”  

De samenwerking tussen de standaardisatieorganisaties belooft dus niet alleen duidelijkheid en efficiëntie, maar legt ook een robuust fundament voor de digitale toekomst van de bouwsector.  

Gemeenschappelijke Beleidsdoelen 

De organisaties werken nu nauwer samen om de digitalisering in de bouwsector te vergemakkelijken en stimuleren. In 2023 zijn de eerste stappen gezet om deze harmonisatie vorm te geven. Zo hebben we samen gewerkt aan:  

 1. Gezamenlijke producten
  In het afgelopen jaar is onder meer het overzicht van ICT-standaarden opgeleverd. Ook is de eerste versie een landelijke planning voor alle standaarden in de bouwsector opgeleverd; dit overzicht wordt komend jaar verder aangevuld.
 2. Kwaliteitskaders
  We stellen kwaliteitskaders voor bestaande en nieuwe standaarden vast. Zo voorkomen we dat er te veel verschillende standaarden ontstaan. In de sector zijn meer dan 200 standaarden in gebruik, beheerd door meer dan 30 verschillende eigenaren. Het is bijna onmogelijk om te bepalen welke standaard in welke situatie relevant is.
 3. Harmonisatie en Adoptie
  We werken samen aan het harmoniseren van standaarden en het vergroten van hun acceptatie in de sector.
 4. Uniform Beheer en Publicatie
  We beheren en publiceren standaarden op uniforme wijze, zodat ze beschikbaar zijn voor alle ICT-leveranciers en bouwbedrijven.