Tom Niels start als Programmamanager Digital Experience Center

Tom Niels start per 1 mei als Programma Manager voor het Digital Experience Center (DEC), een van de programma’s waarmee stichting digiGO digitaal samenwerken in de gebouwde omgeving aanjaagt. Tom was al Projectmanager Adoptie voor het digiGO programma Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO).

Wat is het Digital Experience Center?

Het Digital Experience Center (DEC) helpt bij het naar de praktijk brengen en opschalen van digitale innovaties. Meer over de ambities van digiGO met het DEC-programma lees je elders op deze website.

Taken programmamanager

Tom gaat zich focussen op het herijken en aanscherpen van de aanpak om tot een DEC te komen. Daarbij zal hij de sector ingaan, zodat straks de behoeften van partijen in de markt en het aanbod van het DEC zo goed mogelijk op elkaar aansluiten.