V 0.8 digitaal stelsel staat online!

De nieuwe versie (versie 0.8) van het afsprakenstelsel DSGO staat online. is zojuist gepubliceerd. Begin januari 2024 communiceert digiGO de data van de werkgroepen en reviews in 1e helft 2024, om zo samen te werken naar versie 1.0.

DSGO Team Afsprakenstelsel: “Op basis van de opmerkingen uit de afgelopen schriftelijke review, publieke reviews en werkgroep hebben wij aanpassingen en toevoegingen gemaakt in de laatst gepubliceerde versie van het afsprakenstelsel (van 27 oktober 2023).”

In volle vaart door in 2024

Komende maanden wordt het afsprakenstelsel verder doorontwikkeld en aangevuld met nieuwe onderdelen (die uit de reviews of use cases naar voren kwamen). Deze (nieuwe) onderdelen worden komend jaar ook weer besproken met ‘de sector’ in werkgroepen en schriftelijke/publieke review(s).

Houd onze communicatie in de gaten!

Begin januari 2024 wordt er een mail verstuurd, met daarin de data van de werkgroepen/reviews van 1e helft 2024. En uiteraard komen deze data dan ook op onze website en op LinkedIn terug.

 

Meer nieuws