V1.0 van het DSGO komt eraan - ‘Mis de digitale boot niet!'

“Ben je enigszins nieuwsgierig naar wat digitaal werken, en vooral het uitwisselen van data in de bouwketen kan opleveren, ontdek dan de mogelijkheden van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO)”, zegt Marijn van Dijk, Programmadirecteur DSGO.

Op 18 juni lanceert digiGO versie 1.0 van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO). Wat kan een digitaal stelsel straks voor jouw business betekenen en hoe verken je de kansen die het biedt?

Veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data

Kort gezegd zorgt het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) voor een set van uniforme afspraken over het uitwisselen van data op een vertrouwde en veilige manier. Marijn: “Jij kunt straks via jouw internetverbinding vanaf elke willekeurige plek inloggen op een beveiligde manier, en zo bij data die tussen jouw partners in de keten gedeeld wordt. Bij welke data jij precies kunt en wat je aan de data kunt veranderen of toevoegen, wordt o.b.v. van toestemming en rechten bepaald.”

Stel dat je een chauffeur bent die een vrachtwagen vol zand rijdt, dan is het handig dat de weegbrug direct het juiste gewicht van het zand deelt met de leverancier én de ontvangende aannemer – en is het ook gemakkelijk dat als je in de file staat, je de aannemer kunt laten weten dat je iets later komt lossen. Zo zorgt het DSGO voor een veilige, betrouwbare en gecontroleerde toegang tot data in onze sector.

Hét fundament voor informatie-uitwisseling

Als je nu al regelmatig data uitwisselt met één of meerdere partijen waar je mee samenwerkt, dan raad Marijn je dringend aan om je te verdiepen in het DSGO. “Want dit stelsel moet straks als fundament gaan dienen onder alle informatie-uitwisseling in de OBT. Het afsprakenstelsel zorgt ervoor dat je met elkaar steeds dezelfde uitgangspunten kunt (her)gebruiken en op specifieke punten nadere afspraken maakt.”

Als partijen deelnemen aan het DSGO, mag je ervan uitgaan dat ze betrouwbaar zijn en compatible qua systemen. Maar dat werkt natuurlijk alleen goed als veel partijen meedoen: “Om dat doel te bereiken, moet het afsprakenstelsel in de praktijk heel veel toegepast en aangescherpt worden. Daarvoor is adoptie door verschillende partijen in onze bouwketens essentieel. Dus kijk hoe je aan kunt haken vanuit jouw ketenrol en mis die digitale boot niet!”

Aansluiting bij markt en concrete cases

Om ervoor te zorgen dat het stelsel goed aansluit bij de wensen vanuit de markt, werd er in aanloop naar de livegang van v0.9 regelmatig afgestemd met (toekomstige) gebruikers. “Telkens als er weer een subversie gereed was, konden experts hun mening geven via diverse schriftelijke en tijdens publieke reviewsessies. Daarnaast was het stelsel sowieso al sinds begin vorig jaar online in te zien, en konden er opmerkingen aan ons worden doorgeven”, legt Denise Hoppenbrouwer, Manager DSGO Team Afsprakenstelsel uit. “Want uiteindelijk maken we afspraken samen, dus wanneer er een idee vanuit één partij of ketenpartner kwam, werd dit eerst breed langs meerdere partijen gehaald, voordat we het verwerkten. Zo hebben tientallen experts meegekeken naar het proces, en op technisch en juridisch vlak, bij de ontwikkelingen van het stelsel.”

Sinds 2023 worden de afspraken in het digitaal stelsel ook getoetst met concrete praktijktoepassingen. Denise: “Zo is er een use case waarbij is gekeken hoe je productdata in de bouwketen kunt uitwisselen, zodat je uiteindelijk in meerdere bouwfasen veilig en snel van die data gebruik kunt maken: Denk bijvoorbeeld aan kozijnen. Bij levering (zijn het de juiste kozijnen?), bij plaatsing (wat zijn de exacte afmetingen?) en bij onderhoud (waar zijn ze van gemaakt?). Daarbij is het essentieel dat de ‘rechthebbende’ van de data de controle houdt over wie wat mag zien.”

Datadiensten gezocht

“Waar we op dit moment voor naar zoeken, zijn partijen die een datadienst beheren. Denk bijvoorbeeld aan een leverancier van producten, die naast de fysieke producten, ook de informatie die bij het product hoort, kan leveren.” Het DSGO is een zogenoemd federatief ecosysteem om data te delen, dus hoe meer datadiensten zich met elkaar verbinden, hoe waardevoller het systeem als geheel is. Die data haal je dus niet bij één centrale organisatie als digiGO vandaan, maar uit verschillende (bestaande) datadiensten van verschillende organisaties. ” Hoe je jouw datadienst DSGO-proof kunt maken, lees je in een 5-stappenplan dat sinds kort online staat. “En natuurlijk kun je ons altijd rechtstreeks benaderen als je hier vragen over hebt.”

Gebruikers gaan zich committeren

In v0.9 vind je ook een beschrijving van de juridische basis van het DSGO. Daarin staan de gebruikersovereenkomsten die de rechten en plichten van gebruikers beschrijven. “De komende weken gaan verschillende partijen – zoals grote opdrachtgevers en bouwbedrijven – deze overeenkomsten al ondertekenen. Daarmee laten zij bijvoorbeeld zien dat zij van plan zijn om het DSGO in gebruik te nemen, of dat ze een datadienst willen aanbieden die technisch volgens het DSGO werkt. “Bedrijven en organisaties in de sector die nog niet eerder aangehaakt zijn in het ontwikkeltraject en wel het DSGO willen gaan gebruiken, kunnen zich natuurlijk ook bij ons melden.”

Vragen over DSGO?

Heb je vragen over het DSGO,? Neem dan contact op met Marijn van Dijk.