Vanuit fundament DSGO en digiDeals naar concreet Bestuursakkoord

18 juni werd het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) officieel gelanceerd en overgedragen aan de beheerorganisatie bij digiGO. Na 2,5 jaar hard werken, samen met partners uit de sector, is digiGO trots deze mooie mijlpaal te hebben gerealiseerd.

Marijn van Dijk, programmadirecteur DSGO: “We leveren niet alleen een afsprakenstelsel op, maar tevens een community daaromheen die gelooft in het data delen via het DSGO en die het (in de usecases) al toepassen, of zich hardop uitspreken en verbinden om dat te gaan doen. We zijn klaar voor verdere adoptie en opschaling!”

digiDeals

Daarnaast is er binnen digiGO, sinds het ondertekenen van het digiAkkoord eind maart vorig jaar, gewerkt aan het opstarten van digiDeals. Dit zijn projecten tussen meerdere partijen uit de keten, met een duidelijk doel, aanpak, en – heel belangrijk – financiering. Er is gefocust op een aantal thema’s, zoals ‘asset management’, CSRD, verduurzaming en hergebruik van materialen en zijn er deals gestart rondom het uitwisselen van onderhoudsberichten tussen corporaties en onderhoudsbedrijven via de DICO standaard en rondom datagedreven energiebesparing en CO2-reductie in bestaande utiliteitsgebouwen (BespaarSamen). In opstart is bijvoorbeeld het Gebouw Installatie Register, waarbij data gedeeld wordt over waar welke installaties in gebouwen in Nederland staan.

Regisseur

“Ondanks dat er een sterke basis is gelegd, met het gelanceerde DSGO en de bovengenoemde digiDeals, hebben we ons ook gerealiseerd dat de strategie van het ‘bottom up’ opstarten van initiatieven om meer digitale samenwerking te realiseren, niet eenvoudig is. Als digiGO komen we steeds beter in onze rol van regisseur; waar we eerst projecten vanaf de grond probeerden samen te brengen en op te bouwen met de sector, gaan we straks ook vanuit beleidsmaatregelen de ketens regisseren en faciliteren. Dat is een koerswijziging in strategie en aanpak. Een aantal digiDeals en DSGO Use cases gaan daarin vanzelfsprekend een prima plek vinden”, geeft Pieter van Teeffelen, directeur van digiGO, als toelichting. 

Bestuursakkoord

“Dat zien we doordat we meer ‘top-down’ werken aan het opstarten van nieuwe projecten via het Bestuursakkoord dat in de maak is. Waar we vanuit de DSGO usecases en digiDeals terugkregen dat er nog niet voldoende draagvlak en comfort is bij onze stakeholders om te investeren in specifieke oplossingen, zien we dat de partijen dit gezamenlijk wel willen aangaan vanuit een Bestuursakkoord en de verschillende beleidsmaatregelen die we daarbij afspreken.”
Wat is dat Bestuursakkoord dan precies? Daarin leggen verschillende stakeholders in het Bouwberaad met elkaar vast dat ze in de komende jaren (tot 2027) een aantal concrete beleidsmaatregelen in hun ketens gaan implementeren.

D-Day

Roger Tan, directeur Programma’s en Projecten bij digiGO: “Deze maatregelen hebben een duidelijke ‘trekker’ en er zijn partijen bij betrokken voor wie het echte tastbare verandering in hun werkwijze betekent. We hopen dit Bestuursakkoord en de maatregelen daarbij op onze digiGO D-Day op 16 oktober in Bussum te tekenen. Dat betekent veel voor de digitalisering van de ontwerp, bouw en technieksector – het fungeert als een heuse versneller.” 

 

Nog meer focus

De beleidsmaatregelen waar akkoord op komt, zullen einde van dit jaar in digiDeals gegoten worden, inclusief plan, roadmap en financiering vanuit de betrokken partijen. digiGO zal daarin een aanjagende en regisserende rol pakken. Over de zomer en in het najaar is de focus op het nieuw inrichten van de digiGO teams om straks deze nieuwe digiDeals vanuit de beleidsmaatregelen te ondersteunen. Pieter: “Begin 2025 gaan we met de bestaande en de nieuwe digiDeals, en met nog meer focus en draagvlak, weer volop samen met de sector aan de slag!