"We gaan het digitale peloton van de sector in beweging zetten"

Roger Tan is vanaf 1 januari 2024 de nieuwe Directeur Programma’s en Projecten bij digiGO. Daarmee stopt hij als Voorzitter van het bestuur van de Stichting digiGO en als vertegenwoordiger van de architecten en de ingenieursbranche.

Roger zet letterlijk de stap naar binnen: “Het geeft echt een kick om te zien hoe de voorhoede grote stappen zet op het gebied van digitale samenwerking in de keten. Nu het peloton in beweging krijgen! Zo’n 5 jaar geleden was het niet vanzelfsprekend dat iedereen eenzelfde beeld had als je het had over nauwer samenwerken in de ontwerp-, bouw- en technieksector (OBT). Laat staan over de rol die digitalisering daarbij speelt. Nu staan de neuzen dezelfde kant op, weten partijen in de keten elkaar beter te vinden en spreken ze al veel meer dezelfde taal. En er is een plan!”

Onze mooie sector loopt achter

“Onze mooie sector loopt achter in digitalisering. Uit rapportages blijkt dat we nog steeds in de onderste 10% zitten, vergeleken met andere sectoren. Kniezen hoe dat komt heeft niet zoveel zin. In actie komen om het in te lopen wél. En dat zie je nu gebeuren, mede met de hulp van digiGO-activiteiten. Er is echt een scharnierpunt geweest in het afgelopen jaar. De meer conceptuele visie vanuit de Bouwdigitaliseringsraad (BDR), over hoe bedrijven kunnen samenwerken aan de toepassing van digitale oplossingen, zien we nu in verschillende trajecten en programma’s tastbaar terug. Het gebruik van standaarden in de sector stijgt, het digitaal stelsel voor de gebouwde omgeving (DSGO) wordt nu voor het eerst toegepast in concrete cases…”

“Bovendien is er – eindelijk – aandacht voor de menselijke kant van digitalisering. Voor het stimuleren van de kwalitatieve vaardigheden van mensen die met de digitale tools gaan werken. En voor de manier waarop ze dat – meestal over de grenzen van hun eigen afdeling of organisatie – doen. Je kunt niet alleen focussen op technologie. De processen en afspraken over hoe je samenwerkt en de skills die je daarvoor nodig hebt, zijn even belangrijk. Ik kan niet wachten tot ons digiVaardig programma straks uitgerold is, en het Digitale Experience Center, waarin de sector kan laten zien hoe we effectiever digitaal samenwerken om deze oplossingen zo breder toepasbaar en schaalbaar maken. Dat moet leiden tot een exponentiële uptake van digitalisering door nog meer bedrijven en organisaties.”

Welke ervaring neemt Roger mee?

Tan is geschoold als econometrist met als specialisatie bestuurlijke informatica: “Toen leerde ik al hoe belangrijk de balans tussen technologie, processen en mensen was.” Eerst werkte hij in de financiële sector als afdelingshoofd en programmamanager. Daarna maakte hij de overstap naar architectuur als managing director bij een middelgroot bureau in Rotterdam en later naar een groot internationaal top 10 bureau in Amsterdam. Daarnaast is hij al langere tijd bestuurlijk actief in de OBT-sector, onder andere in het landelijk bestuur van de BNA.

“Gedurende mijn carrière heb ik veel ervaring opgedaan met het analyseren van processen en ketens voor organisaties: Hoe draagt deze bij aan nieuwe en verbeterde toepassingen, waar zitten de risico’s en bottlenecks? Hoe zorg je dat data waarmee je werkt door de hele keten heen ‘schoon’ en betrouwbaar blijft? Hoe organiseer je dat in jouw eigen organisatie, in de keten en zelfs in de hele sector? Mijn scope is eigenlijk steeds breder geworden. Bij digiGO kijken we naar Nederlandse en naar Europese wetgeving en standaarden. Hoe zorgen we dat we daarop anticiperen bij alles wat we nu opzetten en realiseren? En dan zie je ineens dat we internationaal gezien in Nederland al hele goede stappen zetten met een werkend digitaal stelsel, praktische toepassing hiervan in de praktijk en kwalitatief goede standaarden.”

digiAkkoord 2023 is uitgangspunt

Uitgangspunt voor digiGO en in het werk van Tan is het digiAkkoord, getekend in maart 2023. “Daarin hebben belangrijke grote partijen en ketenpartners, zoals grote opdrachtgevers (oa BZK, Rijkswaterstaat, RGB en Aedes) en de branchevertegenwoordigers (o.a. Bouwend Nederland, Techniek Nederland, BNA, NL Ingenieurs) en grote aannemers zich gecommitteerd aan concrete doelen. Die doelen hebben grotere impact dan alleen binnen de sector. Het gaat over méér woningen kunnen bouwen, méér circulair en duurzaam bouwen, onderhouden en slopen, minder stikstof uitstoot: Dingen die er nu toe doen. Dat digitalisering daar een essentieel hulpmiddel bij is, staat buiten kijf.”

 

Focuspunt: samenhang digiGO programma’s

“Visie en samenhang zijn een belangrijk focuspunt voor mijn start bij digiGO, als directeur die de opzet en ontwikkeling van verschillende programma’s aanstuurt. Ik kijk naar de samenhang met verschillende belangrijke grote programma’s in de gebouwde omgeving die direct raken aan digiGO, en naar de onderlinge samenhang tussen de projecten en activiteiten van digiGO zelf. We hebben allerlei programma’s en activiteiten die voor ons logisch passen in een langjarige strategie. Maar de partijen en doelgroepen in de sector moeten die visie gaan begrijpen en uitdragen, en op verschillende niveaus en manieren kunnen aanhaken en instappen in onze digitaliseringstrein.”

Het is belangrijk de achterban te blijven bevragen over wat ze nodig hebben, want digiGO is door en voor de sector!

Samen processen inrichten is cruciaal

“Dat we voor een optimale digitalisering samen onze processen moet inrichten is evident. Wat we nu, met een groeiende voorhoede, aan het doen zijn is de digitale basis infrastructuur daarvoor vorm te geven en in te richten. Met degelijke standaarden, goede afspraken in een digitaal stelsel, de vaardigheden om er mee te werken en een platform om slimme oplossingen snel voor brede adoptie in de sector klaar te maken. Het zijn puzzelstukken die gestaag op hun plek vallen waardoor het plaatje steeds helderder is. Dat plaatje laten zien aan de hele keten en zo een goede digitale ‘landingsbaan’ bieden voor de resultaten van andere sector brede programma’s – daar wil ik me graag voor inzetten. We zijn er nu nog niet – maar we gaan er komen!”

De afgelopen jaren stond Tan als vertegenwoordiger voor de BNA en NL Ingenieurs en Voorzitter van het Bestuur iets meer op afstand van digiGO: “Het bestuur leiden is een eervolle taak. Nu stap ik er echt middenin, en samen met Pieter en het hele digiGO team neem ik graag de volle verantwoordelijkheid om onze ambities waar te gaan maken! Die schakel naar de achterbannen wil ik proberen te behouden. Het is belangrijk de achterban te blijven bevragen over wat ze nodig hebben en mee te nemen in hoe wij dat – in breder perspectief – vertalen bij digiGO. Heel hard voor de troepen uitlopen en iedereen verliezen is geen optie: We zijn er dóór en vóór de sector.”

Veel energie

“digiGO heeft in de afgelopen jaren grote stappen gezet, daarvoor wil ik specifiek Ries Bode bedanken, die onlangs met pensioen is gegaan. Ik krijg veel energie als ik bedenk wat we met elkaar nog allemaal kunnen bereiken: Met data, in de keten, waarde toevoegen vanuit onze expertises. Rollen zullen veranderen, nieuwe rollen ontstaan. Er zullen nieuwe toepassingen ontstaan die we ons nu nog nauwelijks kunnen voorstellen. Volgens mij leidt het vormgeven van digitale samenwerking nu tot grote sprongen die de komende 50 tot 100 jaar nog een positief effect gaan hebben. Daaraan werken met een hele diverse groep van gepassioneerde vakmensen, in de open sfeer van ons digiGO ‘clubhuis’ – met alle belangen binnen de sector verenigd achter dit doel – is nu mijn mooie uitdaging!”