Whitepaper

Visie op het (toekomstig) gebruik van NL-SfB

Kunnen we de NL-SfB-classificatie geschikt maken voor nieuwe toepassingen gericht op het coderen van objecten in BIM-modellen? Of zal dit gezien de enorme legacy van deze standaard op te veel weerstand stuiten, en kunnen we ons beter richten op andere (bestaande of te ontwikkelen) systemen die daarvoor beter geëigend zijn? Op grond van deze kernvragen heeft de Beheercommissie NL-SfB een visie geformuleerd en vastgelegd in een White Paper. Een belangrijk uitgangspunt daarbij is dat de commissie vindt dat de NL-SfB classificatie beschikbaar moet blijven.

Download hier het Whitepaper

aafafafafafaaf