Workshop CSRD op 18 dec

Ketenstandaard Bouw & Techniek en digiGO nodigen iedereen die betrokken is bij het opstellen van de (toekomstige) CSRD rapportages in de ontwerp-, bouw- en technieksector uit: sla de handen ineen, en kom 18 december naar onze workshop over dit onderwerp!

Steeds meer bedrijven moeten vanaf 2024 rapporteren over hun impact op mens en klimaat. Het rapportageproces rondom de ‘Corporate Sustainability Reporting Directive’, oftewel de CSRD lijkt complex en tot nog toe onduidelijk. De CSRD-richtlijn is erop gericht transparantie te bieden over duurzaamheidsinformatie, en de kwaliteit van die informatie te verbeteren.

Behoefte aan uniforme richtlijnen

Bij zowel digiGO als Ketenstandaard komen veel vragen binnen over CSRD, en we merken een sterk verlangen naar duidelijkheid en richting. Er blijken al diverse initiatieven te zijn die we willen bundelen tot één initiatief, om zo tot uniforme richtlijnen voor onze sector te komen.

Het is wenselijk om tot standaard afspraken te komen, omdat informatie vaak afkomstig moet zijn van leveranciers of klanten in de keten. Uniforme richtlijnen en standaardafspraken moeten ervoor zorgen dat de rapportages aan de CSRD-richtlijnen voldoen en de gegevens eenduidige kunnen worden aangeleverd door leveranciers en klanten.

Uitnodiging Workshop

Wij nodigen iedereen uit die betrokken is bij het opstellen van de (toekomstige) CSRD-rapportages in de ontwerp-, bouw- en technieksector uit om deel te nemen aan een workshop over dit onderwerp.

Het doel van de bijeenkomst is het inventariseren van de huidige behoeften en uitdagingen in de markt, door de pijnpunten en ervaringen van de aanwezigen te verzamelen en het maken van plan voor de sector.

digiGO en Ketenstandaard CSRD workshop

Maandag 18 december 2023
15:00 uur – 17:30 uur

BOUWHUIS
Zilverstraat 69
2718 RP ZOETERMEER

Aanmelden

Aanmelden voor de workshop kan via het formulier op de Ketenstandaard website. Kun je niet aanwezig zijn, maar wil je wel graag op de hoogte gehouden worden, dan kun je dat ook aangeven in hetzelfde formulier.

Meer weten?

Neem contact op met Ketenstandaard via info@ketenstandaard.nl of bel 088-1500 800
Of met digiGO via michiel.schipper@digigo.nu