Column: Zorg goed voor jullie DSGO!

Door gastcolumnist Jorrit Penninga, Programmasecretaris DSGO 

Op 18 juni is versie 1.0 van het Afsprakenstelsel DSGO gelanceerd. Maar daarmee zijn we er niet. Nu moet het toegepast gaan worden en daarmee verder ontwikkeld!

Tijdens de ontwikkeling in de afgelopen jaren werden al eerder versies van het DSGO gepubliceerd, op basis van informele werkgroepen en publieke reviews met stakeholders en de ‘best effort’ van het programmateam. 
Deze 1.0 versie is nu via een formeel proces door de nieuwe governance, in de Change Advisory Board en Deelnemersraad, bekrachtigd. Zo zijn, zoals iemand het zo mooi beschreef, ‘een stapel goede ideeën ook écht afspraken over data-uitwisseling geworden’.  

‘een stapel goede ideeën ook écht afspraken over data-uitwisseling geworden’ 

We moeten concreet worden!

In het programma begonnen we met een abstracte visie over hoe data delen in de gebouwde omgeving zou moeten werken. We hadden in het begin best moeite om dit door te vertalen naar wat die zou betekenen voor concrete toepassingen. En zoiets gaat pas leven,  als het over ketenpartijen gaat die tastbare problemen willen oplossen.  

 Met het presenteren van usecases, vorig jaar en via recente video’s, slagen we er denk ik steeds beter in om zo praktisch mogelijk te laten zien wat het DSGO voor eenieder in de keten kan gaan opleveren.  

 Maar met deze cases zijn we er nog niet. Want verdere adoptie met harde, concrete aansprekende resultaten en duidelijke en liefst direct meetbare voordelen voor ketenpartijen zijn nog nodig. Die visie die is neergelegd voor het hele DSGO is nog veel groter en ligt nog iets verder weg. 

Hoe staat het nu met de adoptie?

In de afgelopen periode heeft een aantal belangrijke organisaties hun commitment uitgesproken om aan de slag te gaan met het DSGO. Zo hebben bijvoorbeeld het Rijksvastgoedbedrijf, SPIE, Wienerberger en Dura Vermeer (en nog veel meer) de intentie uitgesproken om het stelsel in gebruik te nemen voor de data-uitwisseling in de ketens waarin ze werken.  

Andere partijen, zoals TiQiT en Centraal Register Techniek zijn inmiddels toegetreden als technisch deelnemer, en voldoen dus aan alle technische vereisten uit het DSGO. Deze overeenkomsten zijn ondertekend door de bestuurders en directies uit deze organisaties: hiermee is geborgd dat het commitment op meerdere lagen binnen die organisaties vertaald wordt naar actie voor adoptie.  

Deze partijen kunnen nu aan de slag met versie 1.0. Maar, en dat is misschien nog wel belangrijker, de komende fase in het gebruik van het DSGO dient ook om de afspraken te toetsen. En daarmee nieuwe inzichten te krijgen voor doorontwikkeling van het DSGO.  

Dit proces geeft alle ruimte aan de sector om versie 1.0 door te ontwikkelen en zelf verzoeken tot wijziging in te dienen. Het is al toegepast om versie 1.0 te bekrachtigen. Ik ben erg positief over de goede inhoudelijke discussies die in de Change Advisory Board en de deelnemersraad gevoerd werden. Dat geeft veel vertrouwen voor de toekomst! 

Bouwen aan vertrouwen

Die doorontwikkeling verloopt via een formeel proces, dat is beschreven in het afsprakenstelsel. Zo’n formeel proces is belangrijk is voor het vertrouwen van alle deelnemende ketenpartijen in het stelsel. Want vertrouwen is cruciaal om schaalbaar data te delen. Deelnemers moeten weten waar ze aan toe zijn bij veranderingen in het DSGO en hier zelf invloed op kunnen uitoefenen.  

Veel leren

Schaalbaar data delen tussen partijen niet eenvoudig. Dat zien we in de praktijk in verschillende sectoren telkens weer. Ik denk dat we met het DSGO een goede basis hebben en tegelijk voorloper in Europa zijn. Daar mogen we als Nederlandse ontwerp-, bouw- & technieksector echt trots op zijn! Nu zien we al dat het aantal verzoeken vanuit de sector voor het DSGO toeneemt. En het is aan de deelnemers en belanghebbenden om de prioriteit te bepalen. Daarbij is wat mij betreft maar één ding echt belangrijk: veel leren van de daadwerkelijke toepassing van het stelsel.  

Mijn taak zit erop met ons programmateam in het realiseren van versie 1.0 van het Afsprakenstelsel en de actieve community daaromheen. De beheerorganisatie staat aan de lat voor verdere adoptie. Maar het uiteindelijke succes valt en staat met de adoptie, en resultaten bij de partijen in de markt. Zorg dus goed voor jullie DSGO – met elkaar!