Beheer NLCS

NLCS is ondergebracht bij digiGO. Deze stichting beheert open standaarden, samen met de betrokken kennisinstellingen. De beheer activiteiten richten zich op gebruikers die open standaarden een belangrijk hulpmiddel vinden, om verder te komen met integrale samenwerking en ketenintegratie in de bouwsector.

Beheerorganisatie NLCS

Beheercommissie NLCS

De NLCS Beheercommissie geeft sturing aan het beheer en de actualisatie van de open standaard NLCS. Bovendien adviseert de Beheercommissie de Programmacommissie van digiGO over strategie, begroting en planning van de NLCS.

Expertcommissie NLCS

De expertcommissie is verantwoordelijk voor het dagelijks beheer en actualisering van de NLCS, binnen de kaders van het door de Beheercommissie vastgestelde werkplan.

Gebruikerscommissie NLCS

Deze commissie komt jaarlijks bijeen om met alle NLCS gebruikers behoeften op tafel te leggen. Daarbij draait het met name om het uitwisselen van opgedane kennis en ervaringen. In 2020 is voor het eerst zo’n gebruikersevent georganiseerd. Zo wil de gebruikerscommissie het gebruik en toepassing van de NLCS promoten en ondersteunen.

Werkgroep Netbeheer

Deze werkgroep bedenkt welke objecten vanuit netbeheer moeten kunnen worden getekend en opgenomen als aanvulling op NLCS. Ook onderzoekt deze werkgroep aanvullende wensen van netbeheerders rondom informatieleveringen. Ze rapporteert aan de Expertcommissie NLCS, welke de beheercommissie adviseert of wensen opgenomen worden in NLCS of evt. worden opgepakt binnen het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving.

Werkgroep Stedelijk Spoor

Deze werkgroep bedenkt welke objecten getekend moeten kunnen worden moeten kunnen worden getekend en opgenomen als aanvulling op NLCS. Ook onderzoekt deze werkgroep aanvullende wensen van beheerders van stedelijk spoor rondom informatieleveringen. Ze rapporteert aan de Expertcommissie NLCS, welke de beheercommissie adviseert of wensen opgenomen worden in NLCS of evt. worden opgepakt binnen het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving.

Werkgroep IMBOR

Deze werkgroep onderzoekt de aansluiting van NLCS op IMBOR, het Informatiemodel Openbare Ruimte van CROW. Dit resulteert in aanvullende objecten voor NLCS, inzicht in behoefte aan aansluiting van de informatiemodellen van beide standaarden op elkaar en een ontology alignment (“mapping”). Ze rapporteert aan de Expertcommissie NLCS, welke de beheercommissie adviseert of wensen opgenomen worden in NLCS of evt. worden opgepakt binnen het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving.

Wil je een wijzigingsverzoek indienen of een verduidelijking bij de documentatie?

Maak dan (met een gratis account) een issue aan op de GitHub van NLCS

Naar GitHub
Word een supporter van NLCS

En draag bij aan het beheer en de doorontwikkeling van de standaard

Bijdrage voor beheer, nieuwe releases, de helpdesk

Voor een succesvolle standaard is goed beheer onmisbaar. Er is een beheerorganisatie nodig, die niet alleen de standaard beschikbaar stelt, maar ook onderhoudt. Ervaringen en suggesties worden verzameld en verwerkt in nieuwe releases. Daarnaast is er een helpdesk beschikbaar. Voor al deze aspecten worden kosten gemaakt.

Voor het tekenen volgens de NLCS maak je gebruik van een CAD-applicatie. Hiervoor heb je een licentieovereenkomst afgesloten met een CAD-leverancier. Aan het beheer van de NLCS-standaard zijn echter ook kosten verbonden, die niet worden gedekt door de CAD-leverancier.

Bescheiden bedrag per werkplek

Om de beheerkosten te dekken vragen we per werkplek waar met de NLCS wordt getekend een bijdrage. Deze beheerkosten houden we laag, omdat het BIM Loket geen winstoogmerk heeft. Bovendien hoeven we de investeringskosten voor de ontwikkeling van de NLCS niet terug te verdienen.

 

Jouw bijdrage aan een goede standaard

Het enige doel is om NLCS als standaard ván, vóór en mét de sector op een hoog niveau te houden. Verder wordt er op transparante wijze inzage gegeven in de inkomsten en uitgaven voor het beheer. Het bedrag dat u bijdraagt voor het beheer van NLCS is afhankelijk van het aantal werkplekken binnen uw bedrijf dat gebruikmaakt van deze standaard. Zie hiervoor de onderstaande tabel.

 

Bijdrage per werkplek, op basis van werkplekken (2024):  

1 – 3 werkplekken: €85,00 / werkplek
4 – 5 werkplekken: €80,00 / werkplek
6 werkplekken: €75,00 / werkplek
7-8 werkplekken: €70,00 / werkplek
9-10 werkplekken: €65,00 / werkplek
11 werkplekken: €60,00 / werkplek
12 werkplekken: €55,00 / werkplek
13 werkplekken: €52,50 / werkplek
14 werkplekken: €50,00 / werkplek
15-18 werkplekken: €47,50 / werkplek
19-25 werkplekken: €42,50 / werkplek
Meer dan 25 werkplekken: €37,50 / werkplek