Aan de slag met VISI

Met VISI weet je van te voren wat je aan elkaar hebt

Met VISI maak je afspraken wie welke taken en verantwoordelijkheden op zich neemt in de samenwerking. Vervolgens leg je vast, over welke onderwerpen je wilt communiceren, en op welke termijnen je reactie verwacht van de ander. Van te voren spreek je ook af, welke informatie je van elkaar krijgt. Als je de afspraken tijdens de samenwerking wijzigt, dan blijft traceerbaar wanneer je op basis van de oude afspraken hebt gecommuniceerd, en wanneer de nieuwe afspraken zijn gebruikt.

 

VISI helpt je met het nakomen van afspraken

Als je je afspraken eenmaal hebt vastgelegd, kun je beginnen met communiceren. In het VISI bericht staat informatie over je communicatie. In de bijlage komt het resultaat van je werk. Door de communicatie te volgen, kun je zien of de bestanden of datasets in de bijlagen geaccepteerd zijn door je de partner waarmee je samenwerkt. Pas als de ander geaccepteerd heeft, ben jij klaar met je werk. VISI helpt je bij het nakomen van je afspraken. Je weet altijd welke acties jij, of de ander, nog moet uitvoeren. Je weet of je bericht aangekomen is. Overdracht van werk van de ene, naar de andere medewerker gaat naadloos, als je elkaars rol overneemt.

Leveranciers VISI-applicaties

De volgende softwarehuizen leveren VISI applicaties en voldoen aan de minimale kwaliteitseisen

VISI Adviseurs

Documentatie, handleidingen en downloads

digiGO is eigenaar van VISI. Het beheer van VISI is uitbesteed aan CROW.
Zij beheren onder meer de technische documentatie voor leveranciers, handleidingen en andere downloads.

Dit en meer is te downloaden vanaf de voor VISI ingerichte GitHub omgeving.

Wil je meer weten over het gebruik van VISI?

Neem dan contact op met Stefan Brouwers, productmanager VISI

Hij is te bereiken via visi@digigo.nu. Of bel het algemene nummer van digiGO: 085-1603340.

Stefan Brouwers, productmanager VISI