digiDeal GeoBIM

Met integratie van Geo en BIM willen de initiatiefnemers van deze digiDeal het mogelijk maken om met vanuit de praktijk ingebrachte use cases nadere afspraken te maken, die helpen de interoperabiliteit tussen Geo en BIM te verbeteren. Met als uiteindelijk doel het versnellen van het besluitvormingsproces in verschillende ontwikkelstadia.

Waarom deze digiDeal?

Het ontwikkelen van woningen en infrastructuurnetwerken van idee tot realisatie is een complexe aangelegenheid, vanwege de interactie tussen de bouwwerken en de leefomgeving. Er zijn veel partijen bij betrokken met verschillende belangen. In eerste instantie bevindt de interactie zich op het niveau van de bijvoorbeeld planologen en netwerkbeheerders, maar al snel komen er meer disciplines bij. Zoals de ontwerpers van infrastructuur, wijken en woningen. Die werken met BIM technologie terwijl de planologen of netwerkbeheerder hun taak met GIS uitoefenen. Maar de informatie van GIS laat zich nog niet zo makkelijk in BIM technologie inbrengen (of andersom). 

Vanwege die regelmatige interactie tussen GIS en BIM kost de planning van bijvoorbeeld woningen relatief veel (doorloop)tijd en resources. Een versnelling van het ontwikkel- en bouwproces door betere uitwisseling levert voor alle betrokken partijen (financiële) voordelen op. Deze versnelling kun je bereiken met GeoBIM technologie. GeoBIM technologie biedt beter inzicht bij de interactie tussen de geplande gebouwen en infrastructuur en de bestaande omgeving. Digitale modellen van gebouwen en infrastructuur worden lopende het ontwikkel- en bouwproces in BIM vastgelegd. Digitale modellen van de leefomgeving en het gebruik van de leefomgeving worden met Geoinformatie vastgelegd. 

Doel van deze deal 

Met integratie van Geo en BIM willen de initiatiefnemers van deze digiDeal het mogelijk maken om met vanuit de praktijk ingebrachte use cases nadere afspraken te maken, die helpen de interoperabiliteit tussen Geo en BIM te verbeteren. Met als uiteindelijk doel het versnellen van het besluitvormingsproces in verschillende ontwikkelstadia. Een bijkomend voordeel daarmee is dat de data van de gebouwde omgeving ook gemakkelijker in het beheerproces van gemeente of vastgoedeigenaren te brengen is. 

Resultaat deal

Zowel voor Geo-technologie als BIM-technologie zijn standaarden en richtlijnen ontwikkeld om het gebruik en de interoperabiliteit tussen Geo en BIM in diverse omgevingen te ondersteunen. Toch volgen de BIM- en Geo-wereld verschillende benaderingen. Er zijn verschillen qua onder meer detailniveau, geometrie en wijze van positioneren. Losstaand is dit juist goed, maar wanneer Geo en BIM geïntegreerd toegepast moeten worden ontbreekt het aan breed gedragen afspraken óf laagdrempelig beschikbare algemene kennis. Hierdoor worden in de praktijk mogelijkheden onbenut óf zijn organisaties gedwongen niche maatwerk oplossingen te ontwikkelen. 

Het wegnemen van bestaande obstakels en belemmeringen gebeurd met de volgende acties:

 • (Nader) identificeren van GeoBIM uitdagingen en borging in praktijk, inclusief afsprakenstelsel voor Geo-BIM data integratie 
 • Het brengen van BIM-informatie naar Geo
 • Het brengen van Geo-informatie naar BIM 
 • Standaardiseren van georefereren BIM-modellen [doorbouwend op reeds gemaakte afspraken vergunningverlening]
 • Geo-based BIM en BIM-based Geo standaarden

De werkgroepen gaan daarbij aan de slag vanuit eigen (expert) praktijkervaring, bestaande werkwijzen en oplossingen én vervolgens wordt ter validatie de samenwerking met het bredere werkveld gezocht.  

Wat is de aanpak? 

Dit project wordt gerealiseerd vanuit twee sporen:  

 1. Het eerste spoor is gericht op business relevantie. De business werkgroep komt per use case, vanuit diverse organisaties, bijeen vanuit zowel een geo alsook een BIM achtergrond. User stories worden afgeleid vanuit geoBIM voorbeeld uitwerkingen. Deze groep valideert de uitkomsten van het tweede spoor.
 2. Het tweede spoor richt zich op de inhoudelijke ontwikkeling van standaarden en werkwijzen. Dit kan zijn om Geo naar BIM te brengen, BIM naar Geo te brengen, en – waar nodig –bepalen welke software nodig is om toepassing te borgen.

Partners deal & contact

De digiDeal is nog in vorming. Partners die actief participeren in de totstandkoming van het plan van aanpak zijn: 

 • Geonovum
 • Provincie Flevoland
 • Ministerie van Binnenlandse Zaken
 • Rijkswaterstaat
 • TuDelft
 • Kadaster 
 • TNO 
 • BIM Basis Infra 

Wil je meer weten over deze deal? Heb je een idee dat hierop aansluit? Of wil je je kennis en ervaring ook inzetten voor deze deal? Neem dan contact op met Mark Berntssen via onderstaande button. 

 

Terug naar de andere digiDeals