digiDeal Inventarisatiescan

Binnen de digiDeal Inventarisatiescan werken we aan een richtlijn voor het vastleggen van potentieel herbruikbare materialen in de gebouwde omgeving. Door de inventarisatiescan op een uniforme manier uit te voeren en de gegevens vervolgens steeds op dezelfde manier vast te leggen, ontstaat een beter inzicht in het aanwezige aanbod van hoogwaardig herbruikbare materialen én verbeteren we de aansluiting op de digitale marktplaatsen die deze materialen beschikbaar maken.

De aanleiding van deze digiDeal

Met het oog op de ambitie om in 2030 50% minder grondstoffen te verbruiken in de bouw, is het van groot belang om materialen die vrijkomen bij sloop of renovatie beter te benutten. De materiaalpotentiescan is een hulpmiddel om dit te bereiken, omdat het in elke fase van het bouw- of renovatieproces inzichtelijk maakt welke materialen in het bouwwerk zijn verwerkt én geschikt zijn voor hergebruik.

Op dit moment zijn er verschillende aanbieders van materiaalpotentiescans. Zij gebruiken grotendeels andere methodes, tools en benamingen. Daardoor sluiten zij niet altijd aan op marktplaatsomgevingen én is het lastig en tijdrovend om de scans met elkaar te vergelijken bij een uitvraag.

Het doel van deze digiDeal

We werken aan een richtlijn voor deze aanbieders van materiaalpotentiescans, waarin onder meer het volgende op wordt genomen:

  • Hoe voer je de scan uit?
  • Welke aandachtspunten zijn er?
  • Waar mag ik tegen normeren?
  • Hoe (be)noem ik het materiaal?
  • Wanneer keur ik iets af of goed voor hergebruik?

Zo werken we toe naar een eenduidige wijze, die helpt bij het zo snel mogelijk in kaart brengen van de huidige gebouwde omgeving en het inzichtelijk maken van het volledige potentieel van herbruikbare materialen. Bij een eventuele renovatie of sloop zijn deze materialen dan snel en eenvoudig aan te bieden op de digitale marktplaatsen.

De stand van zaken

In 2024 organiseren we een aantal ronde tafel bijeenkomsten met partijen uit het werkveld om het theoretische concept, dat in de afgelopen maanden is opgesteld, te bespreken. Zo werken we samen met de markt toe naar een werkbare richtlijn.

Partners deal & contact

  • Rijksvastgoedbedrijf
  • Partijen op het gebied van marktplaatsen
  • Partijen op het gebied van inventarisatiescans

Wil je meer weten over deze deal? Heb je een idee dat hierop aansluit? Of wil je je kennis en ervaring ook inzetten voor deze deal?  

Neem dan contact op met Edwin Zinsmeister via onderstaande button.

Meld je aan voor deze digiDeal Bekijk ook de digiDeal Marktplaatsen