Afsprakenstelsel en voorzieningen

Het DSGO faciliteert een netwerk van datadiensten om in de gebouwde omgeving op eenvoudige, schaalbare en vertrouwde manier data te delen. Wil jij ook data delen met het DSGO? Ga zelf aan de slag met het afsprakenstelsel en de stelselvoorzieningen om op DSGO-wijze datadiensten te implementeren!

Afsprakenstelsel DSGO

Het DSGO vormt het fundament voor een digitaal federatief ecosysteem in de gebouwde omgeving. Door de gemeenschappelijke afspraken ontstaat een gelijk speelveld waarin deelnemers aan het DSGO veilig, vertrouwd en eenvoudig data kunnen delen in een federatief ecosysteem.

Aan de slag met het afsprakenstelsel

In het DSGO kunnen partijen als diverse rollen actief zijn. De rollen en de afspraken die daarop van toepassing zijn, staan allemaal beschreven in het afsprakenstelsel. Start dus met bepalen welke rol en afspraken voor jouw dienst van toepassing zijn!

 

Ontwikkeling van het afsprakenstelsel

Het afsprakenstelsel is constant in ontwikkeling. Zoals de naam al zegt, een afsprakenstelsel gaat om afspraken die je maakt tussen partijen die data willen delen. We faciliteren het proces dat partijen in de gebouwde omgeving afspraken met elkaar maken, die we vervolgens bundelen in het afsprakenstelsel. Het proces van tot afspraken komen is net zo belangrijk als de daadwerkelijke inhoud van afspraken.

Lees meer over ontwikkeling in het artikel ‘Kijkje in de keuken – Samenwerken met de sector aan het afsprakenstelsel.

Stelselvoorzieningen DSGO

Stelselvoorzieningen zijn tools waarmee (toekomstige) gebruikers het DSGO makkelijker kunnen implementeren, testen en datadiensten gebruiken. Alle stelselvoorzieningen worden geleverd en beheerd door de DSGO beheerorganisatie.

Ontwikkeling van stelselvoorzieningen

De stelselvoorzieningen zijn nog in ontwikkeling. Op dit moment, zoals je hieronder ziet, zijn er verschillende prototypes beschikbaar zodat jij aan de slag kan met het DSGO. In de toekomst worden deze prototypes doorontwikkeld. We horen graag jouw ervaring met de huidige prototypes en tips/suggesties voor de doorontwikkeling.

Prototypes stelselvoorzieningen

Developer portal

Momenteel zijn prototypes van de stelselvoorzieningen in ontwikkeling. Deze prototypes zijn ontwikkeld om op kleine schaal eerste ervaring op te doen als basis voor de ontwikkeling van volwassen stelselvoorzieningen. Start nu met de implementatie van het DSGO met het Developer Portal!

Conformiteitstest-tool

Als je je datadienst hebt ontwikkeld, wil je natuurlijk wel weten of deze aan de eisen van het DSGO voldoet. De conformiteitstest-tool (CTT) gebruikt de beheerorganisatie om te controleren of een datadienst voldoet aan het DSGO afsprakenstelsel. Het prototype richt zich op het valideren van generieke afspraken voor DSGO datadienstimplementaties van datadienstaanbieders. Test hieronder of jouw implementatie voldoet aan het DSGO.

Stelselcatalogus

In de stelselcatalogus vind je een overzicht van de beschikbare datadiensten en de datadienstaanbieders. De stelselcatalogus bestaat uit zowel een website waar iedereen door de catalogus kan bladeren, als een machine-readable informatie die als datadienst beschikbaar is. De prototype stelselcatalogus bevat datadienstaanbieders en de bijbehorende datadiensten die in ontwikkeling zijn binnen de adoptieprojecten uit het DSGO programma. In de toekomstige versie bevat de stelselcatalogus ook informatie over marktvoorzieningen.