Zo bouwen we het DSGO

Het DSGO-programma wordt uitgevoerd in vijf projecten: Adoptie, Afsprakenstelsel, Stakeholdermanagement & Communicatie, Productowner & architectuur en Beheerorganisatie. Hieronder vind je een korte beschrijving.

DSGO Adoptie

Via dit project jagen we het implementeren van het DSGO aan in de sector. Het project Adoptie stelt partijen in staat kansrijke datadeel-initiatieven op basis van DSGO te realiseren. De eerste adoptieprojecten gaan we intensief ondersteunen. Dit doen we om het DSGO te implementeren en zo ook bij te dragen aan het verder ontwikkelen van het DSGO. Hierna verschuift de focus naar het bestendigen van het DSGO.

Lees meer over de 1e usecases waarmee we de implementatie van DSGO ondersteunen

DSGO Afsprakenstelsel

Via het project Afsprakenstelsel realiseren we het DSGO. Om datadelen op schaal mogelijk te maken, ontwikkelen we generieke afspraken die zorgen voor voldoende vertrouwen tussen ketenpartijen. Daarnaast ontwikkelen we domein- of usecase specifieke afspraken, bedoeld voor datadelen in een specifieke context.

Je kunt het Afsprakenstelsel in wording hier bekijken

DSGO Communicatie & Stakeholdermanagement

Via dit project scheppen we belangrijke randvoorwaarden voor het succes van de uitrol van het DSGO: we richten ons op het behouden en vergroten van de betrokkenheid van de sector en het verbreden van draagvlak, begrip en adoptie van het DSGO. Het project is het eerste aanspreekpunt voor datadeel-initiatieven die een uitdaging willen oplossen met het DSGO. Of voor datadeel-initiatieven die op zoek zijn naar de toegevoegde waarde van het DSGO voor dit initiatief.

Heb je ideeën of vragen? Neem contact met ons op!

DSGO Product owner & Architectuur

Dit team zorgt ervoor dat de ontwikkeling en realisatie van het DSGO voldoet aan de behoeften van de launching customers en stakeholders en de doelstellingen van het programma. Het project bewaakt o.a. dat het DSGO geschikt is voor een brede set aan usecases, nu en in de toekomst. Hiervoor is o.a. het in plateau I & II gecreëerde integrale overzicht in het ketenlandschap van de gebouwde omgeving gebruikt.

DSGO Beheerorganisatie

Dit project zorgt ervoor dat het DSGO in beheer wordt genomen en dat doorontwikkeling van het DSGO na de looptijd van het programma mogelijk wordt gemaakt. Via dit project werken we beheerprocessen en een structuur voor de toekomstige beheerorganisatie uit. Daarnaast begeleidt dit project het proces voor de selectie van een toekomstige beheerorganisatie.

Lees de pagina Afsprakenstelsel en stelselvoorzieningen voor meer informatie

Meer over de programmaorganisatie Download het DSGO Programmaplan