Programmaorganisatie DSGO

De programmaorganisatie is een tijdelijke organisatie voor de besturing en uitvoering van het programma DSGO. De programmaorganisatie staat onder leiding van programmadirecteur Marijn van Dijk.

Programma Board en stuurgroepen

De uitrol van DSGO wordt aangevoerd door de DSGO Programma Board. In deze board zitten leden van de Bouwdigitaliseringsraad (BDR) en het Digiteam, die de verschillende stakeholders in de gebouwde omgeving vertegenwoordigen. DSGO krijgt vorm via vijf projecten. Hierbij stelt de Programma Board prioriteiten vast.

PMO

Elk DSGO-project wordt bestuurd via een stuurgroep en staat onder leiding van een Projectmanager. De Programmadirecteur is eindverantwoordelijk en samen met de Project Management Organisatie (PMO) verantwoordelijk voor het managen van de samenhang tussen de projecten, van de afhankelijkheden met de “buitenwereld” en het bewaken van de integrale voortgang van het programma.

Financiering en planning

Bij de start van het programma wordt uitgegaan van een begroting van € 15 miljoen. Hiervan komt € 10 miljoen subsidie van het BZK-programma Schoon en Emissieloos Bouwen en € 5 miljoen aan bijdragen vanuit de sector. Voor wat betreft de bijdrage vanuit de sector kan dat ook via ‘in-kind’ inzet van experts uit de bouwketen.

Vier plateaus

DSGO wordt ontwikkeld onder leiding van de DSGO Programma Board (zie onderaan deze pagina). Dit gebeurt in 4 plateaus, tot halverwege 2024: zie afbeelding onderaan deze pagina. Gedurende elk plateau worden events georganiseerd. Zo wil het DSGO-programma een groter bereik en betrokkenheid creëren in het brede stakeholderveld van het programma.

Planning DSGO programma

Programmaboard DSGO

Joppe Duindam

Bouwend Nederland

Hans Loonen

Rijksvastgoedbedrijf

Rien Wabeke

Ketenstandaard Bouw & Techniek

Remco van der Linden

Techniek Nederland

Jan van Beuningen

Ministerie van BZK

Roger Tan

Directeur Programma's & Projecten digiGO

Guus Spitzen

Ministerie BZK

Marijn van Dijk

Programmadirecteur DSGO