Praktijkvoorbeelden afsprakenstelsel DSGO

Team DSGO adoptie faciliteert de samenwerking tussen partijen die data willen uitwisselen. Dat doen we met en voor de sector.  Zo zijn we samen aan de slag om in praktijkvoorbeelden datadiensten te realiseren, wat tot verdere implementatie van het DSGO leidt en daarmee tot het oplossen van de uitdagingen van vandaag!

Dit zijn de DSGO praktijkvoorbeelden

Alle video's zijn Engels ondertiteld - All videos have English subtitles

DSGO praktijkvoorbeeld

Veilig en eenvoudig productdata delen

Deze case focust op een generieke manier van het uitwisselen van productdata en handelsdata, tijdens meerdere bouwfasen. Daarbij is het essentieel dat de ‘rechthebbende’ van de data de controle houdt over wie wat mag zien.

Betrokken partijen

TBI, Wienerberger, 2BA, Ketenstandaard Bouw en Techniek en Tri Torque.

Presentatie

DSGO praktijkvoorbeeld

BIM-modellen voor notariële aktes

Hoe mooi zou het zijn als  een beheerder of bewoner in 3D virtueel door zijn of haar gebouw loopt en precies kan zien welke juridische rechten en plichten er rusten op de verschillende bouwdelen. Nu maakt de notaris een splitsingsakte nog op basis van ‘platte tekeningen’.  Deze usecase draait om de vraag hoe je in dit proces een 3D BIM-model kan gebruiken.

Betrokken partijen

Stichting BIM Legal, Kadaster, BPD, Dura  Vermeer, Hermans & Schuttevaer Notarissen en IRP.

Presentatie

DSGO praktijkvoorbeeld

De toekomst van bulktransport

Het maken van afspraken over bulktransport leidt tot het verlagen van administratieve lasten. Daarom werken het DSGO en de Topsector Logistiek binnen de Usecase ‘De toekomst van bulktransport’ aan afspraken rondom eenvoudig en veilig data delen.

Betrokken partijen

KWS, Topsector Logistiek.

DSGO praktijkvoorbeeld

BIM-modellen voor toetsen vergunningen

In deze case draait het om het controleren of een BIM-model voldoet aan een aantal basisvereisten, voordat dit model wordt ingediend voor een toekomstige vergunningsaanvraag. Door deze controles tijdens het BIM-ontwikkelproces al te doen, is de kwaliteit van de aanvraag geborgd en daarmee de doorlooptijd van de vergunningsbeoordeling ingekort.

Betrokken partijen

VNG, Den Haag, Rotterdam, Utrecht, Rijssen-Holten, VORM, Vink Bouw, Stebru, FutureInsight, BIM Base, Kubus, Cad&Company, Solibri en Cadvisual, Xinaps.

Presentatie

DSGO praktijkvoorbeeld

Minder uitstoot op de bouwplaats

Het meten en weten van de exacte stikstofuitstoot op een bouwplaats is essentieel. In deze case wordt bekeken hoe je “emissiedata” van uitstoot op en rond de bouwplaats tussen de opdrachtgever en een aannemer op eenvoudige wijze kan delen.

Betrokken partijen

TiQiT en RVB.

Presentatie

Idee voor een usecase? Laat het weten!

Neem contact met ons op