3. Ruimtelijke vlekkenplannen

Ruimtelijke indieningsvereisten voor omgevingsvergunning

Artikel 2.9. Vereisten aan plattegronden, doorsneden en aanzichten lid 1f vraagt om het aanleveren van stukken waarop alle oppervlakken die een directe relatie hebben met of behoren tot gebruiksfuncties, gebruiksoppervlakten en vloeroppervakten, verwarmde en onverwarmde zones, gebruiksgebieden, functiegebieden en verblijfsgebieden, verkeersruimten en toegankelijkheidssector te zien zijn. Link naar indieningsvereisten.

Deze vereisten zijn van belang voor de 2D output maar door ze in het aspectmodel op de juiste plaats in te vullen kan iedereen de informatie gebruiken, ook zonder de PDF te openen.

Functies aan de ruimten toekennen

Door een functie aan een ruimte toe te kennen is dit in de 2D output weer te geven als een vlekkenplan. Zie afbeelding 1. Hier is te zien dat er op de verdiepingen woonfuncties gelegen zijn. Op de begane grond zijn er functies in dienst van het wonen en andere functies zoals een kantoor en fietsenstalling. De benamingen van deze functies zijn conform bouwbesluit. De lijst die we gebruiken is een van de bijlages van de RVB BIM specificatie v1.0. De bijlage nomenclatuur BB2012. Deze lijst heeft verschillende bladen. Ruimtefunctie, gebruiksgebioed, verblijfsgebied, brandcompartimetnering en vluchtroute. Ruimtefunctie gaat over de ruimte zelf terwijl de overige vijf bladen juist gaan over de zone waartoe deze ruimte behoort.

Een ruimte kan tot meerdere zones, IfcZone, behoren. We gebruiken hiervoor de parameter ZoneName. Dit is een Revit parameter waarvan wij er 9 gebruiken. Door ook ZoneName2, ZoneName3 etc. te gebruiken is het mogelijk om één ruimte aan meerdere zones toe te kennen. De naam van een zone kan nietszeggend zijn. Daarom heeft elke ZoneName-parameter ook een ZoneObjectType parameter die vertelt wat het type is van die bepaalde zone. Zo gebruiken wij ZoneName2 voor het bouwnummer en ZoneName9 voor vluchtroute.

Deze parameters zijn niet standaard meegeleverd. Wil je ze gebruiken dan zijn deze hier te vinden. Zie ook afbeelding 4.1.4 in de toelichting op ruimten.

Naast het toekennen van zones aan de ruimte vullen we nog meer in. De ruimtefunctie bijvoorbeeld is geen zone. Dat zegt echt iets over het type ruimte. Maar dit is uiteraard ook goed te groeperen en filteren in de output en de verschillende Ifc viewers.

We geven de ruimte een naam en een type. Deze eigenschappen komen terug in IfcName en IfcObjectType. Door het gebruik van key schedules is dit al van tevoren goed in te stellen in de template. Helaas is het nog niet mogelijk om Shared Parameters in key schedules op te nemen. Onze ProjectParameter die we gebruiken moet dan nog wel in de IfcObjectType terecht komen. Dynamo zorgt er voor dat we dit, en de ZoneObjectType-waarden in vullen in de juiste parameters. Omdat de ObjectType niet in een Pset zit kunnen we deze helaas ook niet in via een Parameter Mapping Table goed zetten.

Een tweede voorbeeld van een vlekkenplan zijn de verwarmde en onverwarmde ruimten. buildingSMART heeft een enumeratie hiervoor. IfcInternalOrExternalEnum. Deze is alleen niet ontsloten in de IFC exporter voor IFC2x3 Coordination view. Degene die we nog steeds gebruiken. Om dit te omzeilen kennen we IsExternal toe aan de ruimten en kunnen we alsnog een vlekkenplan genereren zoals in afbeelding 2 te zien is.

Tot slot, ruimten hebben enorm veel IFC parameters. Er zijn 62 eigenschappen beschikbaar, verdeeld over 8 Psets. Veel hiervan zijn bruikbaar. Gebruik zoveel mogelijk IFC eigenschappen omdat deze een vaste plaats hebben in het IFC schema. Hierdoor kunnen de IFC modelcheckers de informatie het beste vinden.

Koppel ze eventueel door naar je eigen parameters of zet ze in een eigen gevalideerde Pset.

Afbeeldingen

Afbeelding 1 – gebruiksfuncties Bouwbesluit

Afbeelding 2 – Verwarmde en onverwarmde ruimten

Afbeelding 3 – Enkele voorbeelden van ruimte-eigenschappen

Door:

Menno Mekes, Arons en Gelauff architecten

Projectinformatie:

De Kwekerij Fase II
244 woningen voor starters (huur)
Ontwikkelaar / opdrachtgever: Jebber
Architect: Arons en Gelauff architecten
Aannemer: Dura Vermeer Bouw Midden West

Software:

Revit 2020