3.8 Objecten voorzien van correct materiaal

Objecten worden voorzien van een materiaal.

Doel

Door objecten in modellen te voorzien van een materiaal wordt het model herkenbaarder en bruikbaarder. Zo kun je filteren op materiaal en wordt materiaalgebruik visueel in het 3D-model. Het belangrijkste hiervan is dat je binnen je project een uniforme naamgeving van je materialen aanhoudt.

Toelichting

Modelleren we iets in een 3D-model, dan betreft dit in de meeste gevallen een fysiek object, gezien fysieke objecten bestaan uit materialen hebben deze dus altijd een materiaal. Slechts een klein deel objecten binnen een model omvatten hulp- of context-objecten. Denk aan een werkgrens of een profiel van vrije ruimte. Deze hebben uiteraard geen materiaaleigenschap nodig.

Als je alle gemodelleerde objecten voorziet van een materiaal, dan worden ze begrijpelijker voor degene die ernaar kijkt. Dit is ook belangrijk voor het gebruik van een model verderop in de keten van het project.

  • Gebruik je een model bijvoorbeeld voor visualisaties of het uitrekenen van materiaalhoeveelheden, dan is het voor de herkenbaarheid en traceerbaarheid belangrijk dat je bij de objecten aangeeft welke materialen worden gebruikt.
  • Binnen de sector zien we verschillende initiatieven die samenhangen met materiaalgebruik, bijvoorbeeld wanneer er een materiaalpaspoort wordt opgesteld. Dit soort initiatieven heeft ook baat bij een aanduiding van het materiaalgebruik.

Zorg bij het aanduiden van materialen voor een logische, begrijpbare, Nederlandse naamgeving, die (waar mogelijk) aansluit bij de daadwerkelijke materialen.

Toepassing

  • Heeft de software zelf al een metadata veld/parameter/andere standaard functie voor het toekennen van materialen aan objecten? Gebruik die dan bij voorkeur.
  • Beschikt de gebruikte software hier niet over? Kijk dan of je als alternatief metadata op kunt nemen bij elementen en objecten.
  • Vermeldt bij alle objecten consequent een materiaal, zodat deze gegevens ook verderop in de keten gebruikt kunnen worden.

Verdere ontwikkeling

Er wordt nog onderzocht hoe de BIM basis infra kan bijdragen aan het standaardiseren van materiaalnaamgeving. Voorbeelden hiervan kunnen zijn een standaard naamgevingsstructuur zoals in de bouw is gedaan met de NAA.K.T standaard.