3. Wat staat er in een BUP?

In een BUP leg je afspraken vast over hoe je samenwerkt in een BIM-project. De structuur van een BUP dat is gebaseerd op het Model BUP, ligt vast, de invulling ervan is projectspecifiek. Je spreekt daarom af aan welke voorwaarden minimaal moet worden voldaan. Het BUP op basis van dit Model is vooral bedoeld als wegwijzer binnen het project.

De internationale norm NEN-EN-ISO 19650-2 beschrijft een bredere scope van het BUP en zegt dat dit document het antwoord is van de opdrachtnemer(s) op de ILS van de opdrachtgever. Dit Model BIM is toegespitst op de huidig gangbare BIM-praktijk, waarin een ILS van de opdrachtgever in veel gevallen nog ontbreekt. Het huidige model is niet in strijd met de NEN-EN-ISO 19650-2 en wordt in wisselwerking met de praktijk geleidelijk uitgebreid tot de volledige scope van de norm.

Cruciale afspraken

De afspraken die de structuur bepalen van je BUP en die je bovenaan deze pagina in de afbeelding terugvindt, zijn stuk voor stuk bedoeld als ondersteuning van heldere en optimale samenwerking. Ze zijn cruciaal en deze lijst is na zorgvuldige afstemming met de sector bepaald. Het is dus geen kwestie van kiezen en het is niet raadzaam om er voor het opstellen van een BUP één of meer over te slaan!

Tip: loop alle afspraken die in hoofdstuk 3 van het BUP worden benoemd met het projectteam door, zodat bij de start van een project alle neuzen dezelfde kant opstaan.