Aydemir Çetin bereikte veel voor NLCS

Aydemir Çetin vertrekt na drie jaar als voorzitter van de beheercommissie Nederlandse CAD Standaard (NLCS). Namens de NLCS beheerorganisatie bedankt digiGO hem voor zijn tomeloze inzet! Een korte terugblik.

Aydemir nam drie jaar geleden het voorzitterschap van de beheercommissie NLCS op zich. In deze periode had de NLCS nog veel lokale varianten. Daarbij nam de vraag naar gestandaardiseerd tekenwerk snel toe. En in dezelfde periode ging het BIM Loket samen met digiGO.

Harmonisatieslag 

In deze tijd heeft Aydemir de basis weten te leggen om de – van oorsprong voor het GWW bedoelde – tekenstandaarden voor o.a. stedelijk spoor, netbeheer, openbare ruimte, data-inwinning en verkeersborden te harmoniseren. Een harmonisatieslag van meer dan 10 standaarden, naar één landelijke standaard waarin al deze standaarden opgaan: de NLCS als objectgeoriënteerd standaard voor BV Nederland.  

Inmiddels is de NLCS bekend als de best geadopteerde en toegepaste open standaard van Nederland. En de bereikte harmonisatie is randvoorwaardelijk om de maatschappelijke opgaven waar we in Nederland voor staan mede mogelijk te maken, en om de problemen voor oplopende personeelstekorten voor het tekenwerk te beperken. 

Vooruitziende blik

digiGO kijkt met veel waardering terug op een voorzitter die een vooruitziende blik had, en heeft, een voorzitter die organisaties bij elkaar bracht en die andere organisaties bewust maakte van de voordelen van standaardisatie. Hij zag de NLCS standaard niet als eiland, maar als basis voor de digitalisering in de keten. Aydemir heeft een basis gelegd om de NLCS standaard verder te professionaliseren. 

Aydemir Çetin: laten we in samenhang op reis gaan om de grote opgaven die ons wachten aan te kunnen. 


digiGO gaat op zoek naar een nieuwe voorzitter voor de beheercommissie van de NLCS. De vacature hiervoor is hier te vinden.