Deelproject Techniek van CSRD digiDeal succesvol gestart

Hoe kun je duurzaamheidskenmerken van producten binnen Nederland en op Europees niveau in kaart brengen en delen? Deze vraag stond onder andere op de agenda op 23 april tijdens de succesvolle kickoff van het deelproject Techniek, dat onderdeel uitmaakt van de CSRD digiDeal.

 

Hoofddoel van de CSRD digiDeal is het samenbrengen en harmoniseren van duurzaamheidsdata in de keten, zodat iedereen kan rapporteren over duurzaamheid én echt duurzame keuzes kan maken. Deze digiDeal bestaat uit drie deelprojecten: Techniek, Bouw en Infra.

Duurzaamheidskenmerken producten

Op de agenda van de kick-off van deelproject Techniek stond onder andere de vraag ‘hoe je duurzaamheidskenmerken van producten binnen Nederland en op Europees niveau in kaart kunt brengen en delen?’ Daarbij is er een groeiende behoefte aan Life Cycle Assessment (LCA) en Environmental Product Declaration (EPD).

Uitdagingen en conclusies

De deelnemers aan de kick-off identificeerden verschillende uitdagingen, waaronder:

 • Het gebrek aan een eenduidige klantvraag;
 • De behoefte aan standaardisatie en data-uitwisseling.

Om deze uitdagingen aan te pakken, werd duidelijk dat een gestandaardiseerde aanpak, helderheid over de vraag van ketenpartners en de benodigde data, en nauwe samenwerking tussen alle betrokken partijen essentieel zijn.

Hele keten aanwezig

“Alleen als alle partijen samen werken aan een standaard in duurzaamheidsdata in de keten, kunnen we écht een duurzame impact maken. Daarom zijn we verheugd dat er een vertegenwoordiging was van alle schakels in de ketenvoor deze kick-off”, zeggen iniatiefnemers Gert-Jan van Lubeek (projectleider digiGO) Jari Blankenburgh (Ketenstandaard Bouw en Techniek).

Experts

De deelnemende experts waren vertegenwoordigers van Techniek Nederland, FME/FEDET en de Dutch Green Building Council als kennispartner op het gebied van CSRD- en duurzaamheidskennis, en Ketenstandaard Bouw en Techniek als ontwikkelaar en beheerder van de benodigde digitale standaarden voor datadeling door de keten.

Onderstaande experts waren aanwezig bij de kick-:

 • Gijsbert Boer (2BA)
 • Maurice van der Leeden (Technische Unie)
 • Paul Borghouts (FME)
 • Tom Lammers (Spie Nederland)
 • Miream Monteiro (Unica)
 • Björn Smeets (TBI/CWD)
 • Oscar Deurloo (Signify)
 • Laurens de Vrijer (Techniek Nederland)
 • Jari Blankenburgh (Ketenstandaard)
 • Rien Wabeke (Ketenstandaard)
 • Ruben Zonnevijlle (DGBC)
 • Gert-Jan van Lubeek (digiGO)

 

Hoe verder?

Binnenkort volgen ook de aftrappen voor de deelprojecten voor Bouw- en de Infrasector. De resultaten van de drie deelprojecten worden samengevoegd. Details over het vervolg en de resultaten van de CRSD digiDeal vind je regelmatig terug op de sites en andere communicatiekanalen van digiGO en Ketenstandaard. De deelnemers aan deelproject Bouw komen 22 mei bij elkaar. Het deelproject voor de Infrasector start in juni. De exacte datum volgt nog.

 

Contact

Heb je deze Kick-off gemist en wil je meedoen of heb je vragen over de digiDeal CSRD neem dan contact op met Gert-Jan van Lubeek of Jari Blankenburgh of meld je direct aan als lid van de CSRD Community.

 

Wat is CRSD?

Op 5 januari 2023 trad de Corporate Sustainability Reporting Directive (CSRD) in werking. Deze richtlijn moderniseert en versterkt de regels voor sociale en milieu-informatie die bedrijven moeten rapporteren. Een brede groep van bedrijven in de Europese Unie gaat rapporteren met deze richtlijn.

 

Wat is een digiDeal?

digiDeals zijn concrete digitaliseringprojecten, die digiGO faciliteert. Via zo’n deel zoeken de deelnemers naar praktijkgerichte oplossingen voor de maatschappelijke opgaven, zoals beschreven in het digiAkkoord 2030.