Derde publieke review DSGO afsprakenstelsel van start

Op 27 oktober is de nieuwste versie van het DSGO afsprakenstelsel gepubliceerd. Daarmee is een volgende stap gezet naar eenvoudige en betrouwbare gegevensuitwisseling in de gebouwde omgeving. De schriftelijke review loopt tot en met 9 november.

Na de schriftelijke reviewtermijn is  er op 16 november een live review tijdens de digiGO D-Days.

“Net als tijdens de vorige publieke reviews zijn we afgelopen weken met diverse werkgroepen om tafel gegaan. Die bestonden uit afgevaardigden uit de sector”, legt projectmanager DSGO Afsprakenstelsel Denise Hoppenbrouwer uit. De feedback uit deze bijeenkomsten en uit de eerdere publieke review hebben we gebruikt om het afsprakenstelsel verder te ontwikkelen. Meer over de activiteiten van team Afsprakenstelsel lees je in het interview ‘Kijkje in de keuken’ met Denise.

Live review op D-Days

De release staat bovendien centraal op 16 november in het WTC Rotterdam, op dag twee van de digiGO D-Days. “Op 16 november kun je in een live sessie meepraten over de huidige inhoud van het stelsel. Bovendien brengen we het afsprakenstelsel tot leven in 5 breakout sessies, waar we meer vertellen over de praktijkvoorbeelden waarin het afsprakenstelsel voor het eerst toegepast wordt in de praktijk.”

Highlights van het afsprakenstelsel

In de meest recente versie van het afsprakenstelsel zijn onder meer aanvullingen en aanpassingen gedaan op het vlak van:

  • Rechten en plichten per DSGO rol
  • Uitbreiding van de autorisatie, delegaties en API-specificaties
  • Operationele processen voor zowel beheer als deelnemers
  • Deelnemerscontract en juridische bepalingen

 

Denk ook mee

Je kunt het afsprakenstelsel tot en met 9 november schriftelijk reviewen. Hoe je dat doet lees je op de pagina aanpak ontwikkeling afsprakenstelsel DSGO. De input van de schriftelijke review wordt besproken tijdens de publieke review op 16 november op de D-Days (Functioneel en juridisch experts) en op 29 november (Technische experts).