digiDeal gaat van DICO dé standaard voor digitale gegevensuitwisseling woningcorporaties maken

Branchevereniging voor woningcorporaties Aedes en OnderhoudNL, branchevereniging voor vastgoedonderhoud, gaan samen de inzet van de DICO standaard voor digitale gegevensuitwisseling stimuleren.

Pieter van Teeffelen ondertekende namens digiGO de digiDeal Aedes Adoptie DICO.

Een digiDeal die op 18 april 2024 is ondertekend tijdens de Aedes-corporatiedag bezegelt de samenwerking met Ketenstandaard Bouw en Techniek (eigenaar en beheerder van de DICO standaard) en digiGO (hét platform voor het versnellen van de digitale samenwerking in de ontwerp, bouw-, en technieksector).

Waarom is DICO nodig?

Woningcorporaties beheren in Nederland ongeveer één derde van alle woningen. Dat betekent dat zij veel samenwerken met onderhoudsaannemers voor het dagelijks onderhoudsproces aan die woningen. Jaarlijks worden er veel onnodige kosten gemaakt en gaat er veel tijd verloren aan fouten en miscommunicatie tussen woningcorporaties en onderhoudsbedrijven.

Dit komt doordat beide partijen veel informatie en gegevens uitwisselen die van belang zijn bij het onderhoud. Praktische problemen ontstaan bijvoorbeeld door het steeds opnieuw opschrijven, invoeren en interpreteren van orders, leverbonnen, planningen, onderhoudsopdrachten en facturen. Met toepassing van de DICO standaard is dat verleden tijd.

Wat doet DICO?

De DICO standaard is een set van afspraken die spelregels geeft voor het digitaal uitwisselen van informatie tussen alle organisaties in de bouw- en techniekketen: Fabrikanten, groothandelaren, bouw-, onderhouds-, installatiebedrijven én opdrachtgevers zoals overheid en woningcorporaties. De DICO standaard is al door bijna alle softwareleveranciers geïntegreerd in hun softwarepakketten, wat maakt dat DICO deelnemers de informatie eenvoudig en éénduidig kunnen delen.

Adoptie DICO opschalen

Hoewel de partijen in de bouw- en techniekketen positieve ervaringen met de standaard hebben, gebruikt nog zeker 40% van de corporaties de standaard niet. Dat potentieel wil Aedes graag aanspreken via een digiDeal waarmee de inzet van DICO wordt gestimuleerd en tot dé standaard wordt verklaard, zodat daarmee onnodige kosten worden bespaard en de dienstverlening voor huurders verbetert.

De onderhoudssector, vertegenwoordigd door OnderhoudNL, ziet in een effectievere en efficiënte invulling van administratieve en communicatieprocessen als grote winst voor haar leden en klanten. Beide organisaties richten zich, samen met Ketenstandaard als beheerder van de DICO standaard, op de actieve promotie en versnelde adoptie van deze standaard.

Nieuwe fase in de ketenoptimalisatie

Martin van Rijn, voorzitter Aedes, ziet veel voordelen voor corporaties: “Het gebruik van de DICO-standaard levert corporaties voordelen op. Heel goed dus dat we de handen ineenslaan om, samen met de betrokken brancheverenigingen, het gebruik ervan te stimuleren. Een mooi voorbeeld van hoe we digitaal beter kunnen samenwerken. Ik nodig alle corporaties uit om de DICO-standaard te gaan gebruiken.”

Henk den Boer, Bestuursvoorzitter bij OnderhoudNL sluit daarop aan: “Data wordt steeds belangrijker in beheer van gebouwonderhoud en -verduurzaming. Niet alleen om te sturen op de investering en aard van het onderhoud, maar juist ook om voorspellend te zijn: ‘Nowcasting’ van het woningbestand wordt een boardroom-zaak. Aansluiting en afstemming van de data in de keten is essentieel voor geslaagde resultaatgericht samenwerken. Deze digiDeal is een nieuwe fase in de ketenoptimalisatie”.

Rien Wabeke, Directeur van Ketenstandaard Bouw en Techniek: “Ruim de helft van de woningcorporaties en meer dan 500 onderhouds-, installatie- en bouwbedrijven maken al gebruik van de DICO standaard. Hoe meer partijen de standaard gebruiken, hoe efficiënter en duurzamer de hele sector kan samenwerken. En dat is precies wat Ketenstandaard samen met de branches wil bereiken.”

 

 

 

 

DICO als digiDeal

Pieter van Teeffelen, Directeur van digiGO, is blij: “Deze digiDeal laat duidelijk zien hoe brancheorganisaties een echte push kunnen geven aan digitale samenwerking, door een goed werkende standaard actief onder de aandacht van hun leden te brengen. Opschaling werkt alleen als we dat met elkaar doen!”

Wat zijn digiDeals?

digiDeals zijn samenwerkingsprojecten tussen verschillende partijen uit de bouw- en techniekketen die samen een concreet probleem digitaal willen oplossen. Doel daarbij is dat deze oplossingen ook breder in de sector gedeeld en ingezet kunnen worden. digiGO helpt de partners in zo’n deal om zich te organiseren en een aanpak te ontwikkelen, stelt haar netwerk van experts ter beschikking en helpt bij opschaling en adoptie.

Meer weten over digiDeals

Wil je verder lezen over digiDeals? Of wil je graag rechtstreeks in gesprek over de mogelijkheden van digiDeals? Dan kun je contact opnemen met Marijn van Dijk, via onderstaande button.