Geef 26 maart jouw mening tijdens publieke review van DSGO

Draag op 26 maart jouw steentje bij aan het DSGO afsprakenstelsel, door samen met ons de huidige afspraken te reviewen en nieuwe afspraken te maken tijdens de publieke review van versie 0.9 (live bij Youmeet in Utrecht).

Nu de release van de 1.0 versie in zicht begint te komen (zomer 2024), hoort het DSGO-team graag meningen vanuit de markt, over de huidige status van het afsprakenstelsel. “Afspraken maak je met elkaar, daarom is het van belang dat de sector goed vertegenwoordigd is in deze review. Vandaar dat we iedereen uit de gebouwde omgeving van harte uitnodigen!”, aldus Marijn van Dijk, Programmadirecteur DSGO.

De review is verdeeld in 3 onderdelen:

  • Functioneel  09:00-12:00  Hoe werkt het stelsel ?
  • Juridisch       09:00-12:00  Rechten en plichten en juridische overeenkomsten;
  • Technisch      13:00-16:00  Technische werking van het stelsel.

De daadwerkelijke onderwerpen worden bepaald door de input uit de schriftelijke review, die loopt van 7 tot 20 maart.

Bovendien is er ruimte om met elkaar bij te praten over het DSGO, daarom  hebben we een netwerklunch georganiseerd. De netwerklunch vindt plaats tussen 12:00 en 13:00 voor alle deelnemers van de review. Je kunt je Inschrijven voor de publieke review (en lunch) via de button hieronder. Na inschrijving ontvang je een uitnodiging met praktische informatie.

Schriftelijke review DSGO V0.9 vanaf 7 maart

Voorafgaand aan de publieke review vindt de schriftelijke review plaats. Schriftelijke reviewen is mogelijk vanaf de publicatie van de nieuwe versie van het afsprakenstelsel op 7 maart 2024. Meer informatie over de publicatie en schriftelijke review volgt in aanloop naar de publicatiedatum.