OTL-community digiGO start met twee werkgroepen

De pas gestarte digiGO OTL-community heeft 1 februari mooie stappen gezet op weg naar standaardisatie van OTL’en (objectenbibliotheken). Op 11 april komt deze community opnieuw bijeen. In de tussentijd gaan er alvast twee OTL-werkgroepen aan de slag.

De nog jonge OTL-community die in het najaar van 2023 startte, is dé plek waar beheerders en eigenaren van een OTL met elkaar in gesprek zijn over standaardisatie. Er was 1 februari tijdens de tweede bijeenkomst een mooie opkomst van asset eigenaren, hoofdaannemers, én kennisinstellingen. Eigenaren en beheerders met vaak eigen versies van een OTL. Zij sloten online én in het Bouwhuis in Zoetermeer aan.  

Ontwikkelingen digiGO 

Manager Standaarden Henk Hutink trapte af en nam de deelnemers mee door diverse lopende ontwikkelingen binnen digiGO. Vervolgens werd  Niels Vossebeld geïntroduceerd als nieuwe Community Manager digiGO. Hij gaat de betrokkenen vanuit verschillende organisaties faciliteren. Bij hem kun je terecht met vragen óf als je interesse hebt om deel te nemen.   

Definitie OTL? 

Tijdens de meeting werd dieper ingegaan op de definitie van Object Type Library. Niels: “Dit deed Wouter Klein Wolterink door bijbehorende internationaal herkenbare begrippen door te nemen zoals woordenboek en informatiemodel. Een landelijke expertgroep werkt op dit onderwerp aan kaders & richtlijnen die ons straks zullen gaan helpen bij harmonisatie van bestaande OTL’en.” 

Doe mee!

Op 11 april komt de OTL-community weer samen. “En in de tussentijd gaan twee werkgroepen aan de slag, waarvoor we iedereen die geïnteresseerd is in dit thema van harte uitnodigen!” Dit zijn: 

  • Werkgroep Data uitwisselen bij OTL-toepassing
    Deze groep komt 14 februari en 12 maart bij elkaar. Deze start met een inventarisatie van bestaande wijzen van uitwisselen van data met OTL, én er wordt geïnventariseerd tegen welke knelpunten men daarbij in de praktijk aanloopt.
  • Werkgroep Kaders & richtlijnen informatiemodellen digiGO
    Deze groep komt 13 februari en 13 maart bij elkaar om werkversies van de kaders & richtlijnen te bespreken. 

Ben jij beheerder of eigenaar van een OTL, dan ben je van harte welkom om mee te doen in een van deze werkgroepen óf om komend community-overleg aan te sluiten.
Doe mee en neem contact op met Niels via de button onder dit bericht!