Samen bouwen aan de toekomst: circulaire marktplaats

Heb jij interesse in circulair bouwen? Maak dan kennis met onze nieuwe digiDeals Slimme marktplaatsen en (Materiaal)potentiescan, waarbij onder meer maximale herbruikbaarheid van (bouw)materialen en standaardisatie centraal staan.

In een tijdperk waarin de roep om verantwoord en circulair bouwen luider wordt, brengt digiGO partijen samen die ideeën hebben over het optimaliseren van materiaalbeheer en het bevorderen van circulariteit in de bouwketen. Onder de actielijn “Circulair bouwen” lopen op dit moment meerdere initiatieven, ook wel digiDeals, waarin diverse marktpartijen samen aan de slag gaan met thema’s rondom circulair bouwen en circulaire marktplaatsen.  

Twee van deze initiatieven lichten we hieronder verder uit: 

digiDeal: Slimme Marktplaatsen

Efficiënter Verbinden van Vraag en Aanbod 

De versnippering van marktplaatsaanbieders in de bouwsector maakt het lastig om vraag en aanbod naadloos op elkaar aan te laten sluiten. Verschillende marktplaatsen gaan verschillend om met het aanbieden en aanvragen van (bouw)materialen, en het beschikbaar stellen van informatie en specificaties.  

De partijen die deelnemen aan deze digiDeal, waaronder onder meer de Raad voor Vastgoed Rijksoverheid en verschillende marktplaatsen, werken aan het beschikbaar stellen van digitale “containers” waarin elke opdrachtgever zijn (bouw)materialen met de juiste specificaties beschikbaar stelt. Marktplaatsen krijgen geautoriseerde toegang tot deze informatie, waardoor ze vraag en aanbod efficiënt kunnen matchen en (bouw)materialen kunnen toewijzen wanneer nodig. Met als ultiem doel een zo hoog mogelijk rendement in circulair hergebruik.  

digiDeal: (Materiaal)potentiescan

Ontdek herbruikbare materialen in bestaande gebouwen 

De vele herbruikbare (bouw)materialen in bestaande gebouwen blijven vaak onzichtbaar tot laat in het renovatie- of slooptraject. Hierdoor wordt een groot deel van deze materialen niet opnieuw ingezet.  

Verschillende partijen uit de markt hebben hun krachten gebundeld en werken samen aan een aanpak voor (materiaal)potentiescans, zodat waardevolle herbruikbare materialen in een vroeg stadium inzichtelijk en beschikbaar komen. Belangrijk hierbij is de vaststelling van de juiste informatiebehoefte ten aanzien van de maximalisatie van hergebruik en standaardisatie in het uitvoeren van materiaalpotentiescans door de dienstverlenende partijen.  

Met deze twee digiDeals wil digiGO samen met de deelnemende partijen

  • Beter inzicht krijgen in de vrijgekomen (bouw)materialen;
  • Een maximaal hergebruik van deze materialen te stimuleren én
  • Standaardisatie stimuleren bij marktplaatsen bij de definitie en specificaties van de vrijgekomen (bouw)materialen.  

Ook een circulair idee? Meld het!

De initiatieven dragen niet alleen bij aan efficiëntere bouwprocessen, maar vormen ook een essentieel onderdeel van onze collectieve inspanning om duurzaam te bouwen en zo een positieve impact te hebben op onze samenleving.  

Heb jij ook een idee of wil je deelnemen in één van bovenstaande digiDeals? Mail dan naar Edwin Zinsmeister.

Meer nieuws