V0.9 van Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving staat online

LET OP: V0.9 van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving staat online sinds 7 maart! Schriftelijk reageren is direct mogelijk, en op 26 maart kun je vervolgens live je mening geven over deze versie van het DSGO, tijdens de publieke review in YouMeet in Utrecht.

Marijn van Dijk (Programmadirecteur DSGO): “Nu de release van de 1.0 versie in zicht komt, horen wij graag meningen vanuit de markt, over de huidige status van het afsprakenstelsel. Het is echt van groot belang dat allerlei disciplines uit de sector hieraan meedoen, want afspraken maak je met elkaar!”

De komende jaren staat de gebouwde omgeving voor een aantal grote maatschappelijke opgaven. Denk daarbij aan de klimaatopgave (verduurzamen woningvoorraad, circulaire-economie, hoogwaterbescherming, hittestress), het oplossen van de woningnood (verdichten, nieuwbouw), de grote onderhouds- en vervangingsoperatie van onze infrastructuur en zeker niet op de laatste plaats de stikstofproblematiek.

Delen van data in de keten is cruciaal

Het realiseren van de genoemde opgaven vereist betere samenwerking, nieuwe toepassingen en het daartoe delen van data tussen ketenpartners in de gebouwde omgeving. Om te werken aan de toegankelijkheid van data in de gehele keten is het programma Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) gestart.

Versie 1.0 van het DSGO wordt naar verwachting op 18 juni 2024 gelanceerd.

 

Reageer schriftelijk en/of live!

Jouw input is belangrijk om ervoor te zorgen dat dit afsprakenstelsel kan gaan ‘vliegen’ in de markt, dus:

  • Meld je nu aan voor 26 maart via button onder dit bericht!
  • Schriftelijk reageren op deze versie kan nu al (tot uiterlijk 20 maart). Bekijk het afsprakenstelsel V0.9, en geef op de excelsheet jouw opmerkingen aan.