Versie 0.9 van het afsprakenstelsel DSGO staat live

Sinds 9 april staat versie 0.9 van het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving (DSGO) live, en op 18 juni lanceert digiGO versie 1.0. Door deze release kun je nu als persoon de uitwisseling van data in gang zetten met DSGO gecertificeerde middelen, via elk apparaat (van computer tot smartphone).

Op 26 maart vond de laatste publieke review van het DSGO plaats. Ruim 40 experts grepen dat moment aan om feedback te geven. Die inbreng is door het DSGO Team Afsprakenstelsel geclusterd in drie expertgebieden (functioneel, technisch en juridisch), nader uitgewerkt en meegenomen in versie 0.9.

Automatisch en via een persoon

Tot nu toe kon je via het DSGO alleen automatisch data delen. Denk bijvoorbeeld aan uitstootgegevens op de bouwplaats, die direct in het systeem van de aannemer verschijnen. Maar met de komst van versie 0.9 kan er dus ook data worden gedeeld door tussenkomst van een persoon. Daarbij kun je denken aan bijvoorbeeld koppeling met gegevens in het Centraal Register Techniek en het vakpaspoort. Een ontsluiting van data in overleg met o.a. Techniek Nederland, waarover we eerder schreven in een interview met Tom Niels, projectmanager van DSGO Team Adoptie.

Heb je vragen over de inhoud van V0.9? Dan kun je terecht bij het DSGO Team Afsprakenstelsel.