'Voorkom gedoe en bespaar faalkosten: draag bij aan actualisatie van VISI!'

In januari 2024 verschijnt VISI 1.7. ‘En een jaar later willen we versie 1.8 opleveren’, vertelt een gedreven Stefan Brouwers (IT-architect bij CROW). Enkele maanden geleden startte hij als VISI-productmanager. Wat zijn de plannen voor VISI qua doorontwikkeling en harmonisatie?

Stefan Brouwers volgde Jan-Pieter Eelants (Programmamanager CROW) in de zomer van 2023 op als VISI-productmanager. Samen met de beheerorganisatie voor deze standaard timmert hij flink aan de weg. Zo is er een meerjarenplan opgesteld. “Daarin is onder andere vastgelegd dat we gaan werken in jaarcycli. Er is al enige tijd geen nieuwe versie van VISI geweest (red.: versie 1.6 dateerde uit 2016).”

Met de jaarlijkse updates wil de beheerorganisatie van VISI in de pas blijven met allerhande externe digitale ontwikkelingen. “Want als gebruiker wil je toch zeker weten dat de standaard waar je mee werkt actueel is.” En die actualiteit is ook van groot belang omdat het gebruik van VISI volgens Stefan zienderogen groeit: “Niet alleen in de GWW-sector, maar ook daarbuiten.”

Min of meer verplicht

Bovendien is actualisatie noodzakelijk omdat VISI op de ‘pas toe en leg uit’ lijst staat van het Forum Standaardisatie. “Daardoor zijn gemeenten, provincies, rijk, waterschappen en alle uitvoeringsorganisaties verplicht deze standaard te gebruiken”, verduidelijkt Stefan. Voor alle andere organisaties in de publieke sector geldt het gebruik van de ‘Pas toe of leg uit’-standaarden als een dringend advies.

VISI min of meer verplichten klinkt misschien niet aanlokkelijk, maar dit stimuleert mede de toepassing van deze open standaard. “En dat is echt in het belang van alle VISI-gebruikers. Communicatie blijft altijd een lastig topic binnen projecten, en voor dit soort zaken hebben we dus gewoon een standaard. Waarom zou je daar dan geen gebruik van maken? Uit een groeiend aantal praktijkvoorbeelden blijkt dat je met deze standaard gedoe rondom de communicatie en extra (faal)kosten voorkomt.”

Versie 1.7: alles ondertekenen

De drie commissies in de VISI-beheerorganisatie waarborgen dat er jaarlijks een nieuwe versie kan worden opgeleverd van VISI. “Versie 1.7 verschijnt naar verwachting eind januari 2024 en moet dan ook in alle softwareversies worden geïmplementeerd. We mikken erop om in eind februari ook alle betrokken partijen een certificaat te geven, zodat zij vanaf dat moment kunnen zeggen ‘wij zijn versie 1.7 gecertificeerd’. En eind 2024 willen we versie 1.8 gereed hebben.”

Een belangrijke aanpassing in de nieuwste VISI-versie is dat je alle berichten digitaal moet ondertekenen. “Zo voorkom je discussie over de vraag of je een bericht nou wel of niet hebt ontvangen. Op elk bericht zit bovendien een ‘time stamp’ en vervolgens kun je het bericht ook niet meer aanpassen.” Meer over de scope van VISI 1.7 lees je hier.

>> Lees verder onder de quote

Wie is Stefan Brouwers?

Stefan Brouwers werkt als IT business & data architect voor CROW. In het verleden was hij als IT-manager onder meer betrokken bij het opzetten van de VISI-catalogus. Zo kwam hij in aanraking met VISI, en was het een logische keuze dat hij Jan-Pieter Eelants opvolgde als productmanager. Hij vindt het een ‘grote pré’ dat VISI een open standaard is, waarmee je ervoor kunt zorgen dat de communicatie in de GWW-sector en tussen projecten een heel stuk beter verloopt.

 

Highlights VISI in 2024

  • Inhoudelijke actualisatie en technisch onderhoud van VISI;
  • Harmonisatieopties VISI onderzoeken en in gang zetten;
  • De rol van VISI voor federatief datadelen bepalen, en deze standaard linken met het Digitaal Stelsel Gebouwde Omgeving.

 

Wat kun je met VISI?

Stefan: “Op het moment dat er gedoe is kun je altijd terugvallen op afgesproken communicatiemomenten. De standaard beschrijft verantwoordelijkheden, interactie en de workflow tussen de verschillende mensen. Dus VISI biedt heel helder antwoord op de procesvragen ‘wie wat op welke momenten zou moeten gaan doen?’ Met als uiteindelijk resultaat efficiency en een flinke reductie in (faal)kosten. BV Nederland wordt alleen maar beter van deze standaard!” Lees hier meer over de voordelen van VISI. 

Communicatie blijft altijd een lastige topic binnen projecten, en voor dit soort zaken hebben we dus gewoon een standaard. Waarom zou je daar dan geen gebruik van maken?

Stefan Brouwers, productmanager VISI

>> vervolg interview Stefan Brouwers

Bijdrage houdt VISI op hoog niveau

Naast het werken in jaarcycli, wordt er met ingang van 2024 een vrijwillige bijdrage gevraagd aan gebruikers. “VISI wordt steeds breder gebruikt en alle actualisaties en het technisch onderhoud (zo wordt de promotor* komend jaar vernieuwd) vragen meer investeringen. Daarom doen we voortaan jaarlijks een beroep op iedereen die gebruik maakt van de standaard. Zo verdelen we de lasten eerlijker en houden de standaard op een hoog niveau.” Meer over deze bijdrage lees je in dit nieuwsbericht.

*Technisch onderdeel om een VISI XML bericht te kunnen controleren.

Harmonisatie met DICO

Een belangrijk onderdeel van het werk voor de komende jaren is harmonisatie met vergelijkbare standaarden. “Want gebruikers zien door ‘het bos’ de standaarden vaak niet meer”, aldus digiGO manager standaarden Henk Hutink tijdens de digiGO D-Days op 15 november jongstleden. Stefan: “In het geval van VISI betekent harmoniseren dat we onder andere kijken naar de DICO standaard van Ketenstandaard Bouw en Techniek.”

We zullen samen met Ketenstandaard gaan kijken hoe beide standaarden elkaar kunnen gaan versterken: “Zo gaan we in VISI alle bericht-elementen die in de data dictionary staan bekijken, en ons afvragen in hoeverre we DICO-achtige zaken aan die elementen kunnen toevoegen.”